Hľadaj

Audiencia prebehla v Aule Pavla VI. Audiencia prebehla v Aule Pavla VI. 

Pápež spovedníkom: Byť otcom, bratom, utešiteľom

Odovzdať sa Božej láske, nechať sa ňou premeniť a odpovedať na ňu – to sú tri kľúčové výzvy pápeža Františka, ktoré v piatok 12. marca v Aule Pavla VI. adresoval účastníkom Kurzu o internom fóre, organizovaného Apoštolskou penitenciáriou.

Tradičný kurz pre spovedníkov o otázkach svedomia, ktorý sa minulý rok kvôli pandémii nemohol uskutočniť, sa konal už po 31. krát, tentoraz však virtuálnou formou. Zožal veľký úspech - prihlásilo sa naň 870 kňazov.

Svätý Otec v úvode stretnutia poďakoval za privítanie hlavnému penitenciárovi kardinálovi Maurovi Piacenzovi. Prezradil o ňom, že práve on z veľkej časti prispel k Apoštolskému listu o sv. Jozefovi.

Zmysel sviatosti zmierenia vysvetlil pápež v troch bodoch: „odovzdať sa Láske“, „nechať sa premeniť Láskou“ a „odpovedať na Lásku“.

Odovzdať sa Láske

„Odovzdať sa láske znamená vykonať opravdivý skutok viery“, vysvetlil Svätý Otec. Ako ďalej povedal, viera sa 

vyjadruje a chápe vo vnútri vzťahu – a to medzi Bohom a človekom. Boh volá a človek odpovedá.

„Viera je stretnutím sa s Milosrdenstvom, so samotným Bohom, ktorý je milosrdenstvo a je odovzdaním sa do náručia tejto tajomnej a veľkodušnej lásky, ktorú tak veľmi potrebujeme, ktorej sa však niekedy máme strach odovzdať.“

„Keď sa neodovzdáme Božej láske, skôr či neskôr sa odovzdáme niečo inému, končiac „v náručí“  svetskej mentality, ktorá nakoniec vedie k trpkosti, smútku a osamelosti.“ ... „Každý spovedník teda musí byť schopný vždy žasnúť nad bratmi, ktorí kvôli viere prosia Boha o odpustenie a opäť len pre vieru sa mu oddávajú, odovzdávajúc seba samých v spovedi. Bolesť nad vlastnými hriechmi je znakom takéhoto dôverujúceho odovzdania sa Láske.“

Nechať sa premeniť Láskou

„Takto prežívať spoveď znamená nechať sa premeniť Láskou. ... Dobre vieme, že nie zákony nás zachránia: človek sa nemení pre suchopárnu sériu predpisov, ale pre čaro vnímanej a nezištne ponúknutej Lásky. Je to Láska, ktorá sa plne ukázala v Ježišovi Kristovi a v jeho smrti na kríži za nás.

Láska, ktorou je Boh sám, sa urobila viditeľnou ľuďom takým spôsobom, ktorý bol predtým nemysliteľný, je totálne nový a preto schopný všetko obnoviť. Kajúcnik, ktorý stretne pri sviatostnom rozhovore lúč tejto prijímajúcej Lásky, sa necháva premeniť Láskou, Milosťou, začínajúc prežívať tú premenu srdca z kameňa na srdce z mäsa. Aj v citovom živote je to tak: meníme sa vďaka stretnutiu s veľkou láskou.

Dobrý spovedník je vždy povolaný spozorovať zázrak zmeny, všimnúť si dielo Milosti v srdciach kajúcnikov, podporujúc čo možno najviac transformačnú činnosť. Integrita vyznania je znamením tejto transformácie, ktorú vykonáva Láska: všetko je odovzdané, aby všetko bolo odpustené.“

Odpovedať na Lásku

Ozajstné obrátenie sa prejaví v konkrétnej odpovedi, vysvetlil pápež v treťom bode:

„Skutočná vôľa k obráteniu sa stáva konkrétnou v odpovedi na obdržanú a prijatú Božiu lásku. Ide o korešpondovanie, ktoré sa ukazuje v zmene života a v skutkoch milosrdenstva... Ten, kto bol prijatý Láskou, nemôže neprijímať brata. Ten, kto sa odovzdal Láske, nemôže neutešovať zarmútených. Ten, komu Boh odpustil, nemôže zo srdca neodpustiť bratom.“

Aj keď kvôli priepastnému rozdielu my ako stvorenia nikdy nebudeme môcť plne odpovedať na lásku nášho Stvoriteľa, Boh nám ukazuje cestu, ako mu poskytnúť odpoveď. Je to láska k bratovi, vysvetlil Svätý Otec:

„Láska k bratovi je miesto reálnej odpovede na Božiu lásku: milujúc bratov ukazujeme sebe samým, svetu i Bohu, že ho skutočne milujeme a odpovedáme, stále však neadekvátnym spôsobom, na jeho milosrdenstvo.“

Spovedník je slúžiaci hriešnik, ktorému bolo odpustené

„Drahí bratia, vždy pamätajme, že každý z nás je hriešnik, ktorému bolo odpustené – ak sa tak niekto z nás necíti, je lepšie, aby nešiel spovedať –, a ktorý bol daný do služby druhým, aby aj oni prostredníctvom sviatostného stretnutia mohli stretnúť tú Lásku, ktorá očarila a zmenila náš život.“

Svätý Otec spovedníkom odporučil, aby kajúcnikov prijímali ako milosrdní bratia, s otcovskou vrúcnosťou a pokojom, ktorí utešujú. Napokon ich vyzval, aby svoju službu zverili do mocnej ochrany sv. Jozefa.

-zk-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

12 marca 2021, 14:21