Hľadaj

Cirkev dnes slávi 8. výročie zvolenia pápeža Františka

Pápež František dnes 13. marca slávi ôsme výročie zvolenia na pápežský stolec. Gratulácie Svätému Otcovi prichádzajú zo všetkých kútov sveta. Vo Vatikáne je dnešný deň dňom pracovného pokoja.

„Bratia a sestry, dobrý večer! Viete, že povinnosťou konkláve je darovať Rímu biskupa. Zdá sa, že moji bratia kardináli ho šli vziať až takmer z konca sveta.“ To sú prvé slová Jorgeho Maria Bergoglia, ktoré vyslovil z loggie Vatikánskej baziliky večer 13. marca 2013. Nový pápež pamätal aj na svojho predchodcu. Ľud zídený na Vatikánskom námestí vyzval: „Predovšetkým by som sa chcel pomodliť za nášho emeritného biskupa Benedikta XVI. Modlime sa všetci spoločne za neho, aby ho Pán požehnal a Panna Mária chránila....“

Pápež František krátko po zvolení 13. marca 2013
Pápež František krátko po zvolení 13. marca 2013

Pápež vyslovil myšlienky, ktoré akoby pochádzali z jeho najnovšej encykliky Fratelli tutti:

„A teraz začíname túto cestu: Biskup a ľud (...) Cestu bratstva, lásky, vzájomnej dôvery. Vždy sa za seba navzájom modlime. Modlime sa za celý svet, aby v ňom bolo jedno veľké bratstvo.“

Blahoželanie pápežovi Františkovi dnes zaslal aj jeho rímsky vikár kardinál Angelo De Donatis. 

Pápežovi ďakuje za to, že Cirkev vedie „s otcovským srdcom“ i za to, že jej členom „pomáha znovuobjaviť radosť z evanjelizovania“. V úvode blahoželania píše:

Boží ľud žijúci v Ríme pozdvihuje k Pánovi modlitby a hymny vďakyvzdania pri príležitosti ôsmeho výročia daru zvolenia nášho biskupa Františka, pastiera podľa Jeho milosrdného srdca“.

„So živými pocitmi pamätám na ten upršaný večer 13. marca 2013 na Námestí sv. Petra preplnenom veriacimi v modlitbe, keď po prvýkrát zaznel hlas pápeža Františka.“

-zk-

13 marca 2021, 11:48