Hľadaj

Pápež František 13. marca vstúpi do deviateho roka pontifikátu

V sobotu 13. marca ubehne presne osem rokov odvtedy, čo bol Jorge Mario Bergoglio zvolený za pápeža. Ako prvý pápež z amerického kontinentu, prvý pápež z rehole jezuitov a prvý pápež s menom František podnecuje veriacich stávať sa čoraz viac misionárskymi učeníkmi a prinášať Božiu lásku celému ľudstvu.

Blízkosť, synodálnosť a misionárske nadšenie – to sú kľúčové prvky pontifikátu Svätého Otca Františka, ktorý upriamuje pozornosť predovšetkým na periférie. Jeho snom je tzv. „vychádzajúca Cirkev“, s „otvorenými dverami“, ktorá by bola vo svete „poľnou nemocnicou“ a nebála sa šíriť „revolúciu nežnosti“.

Doteraz Svätý Otec vykonal 33 apoštolských ciest vo svete a 25 pastoračných ciest v rámci Talianska. Cesta, ktorá ho v závere ôsmeho roka pontifikátu zaviedla do Iraku, je považovaná za najdôležitejšiu cestu jeho pontifikátu.

Štatistiky ďalej hovoria, že pápež František uskutočnil viac než 340 generálnych audiencií a viac než 450 poludňajších príhovorov pri mariánskej modlitbe. Predniesol takmer 790 homílií pri eucharistických sláveniach v Dome sv. Marty. Františkov pontifikát je bohatý na dokumenty, od programovej exhortácie Evangelii gaudium, cez encykliku Laudato si´ až po tú najnovšiu Fratelli tutti.

Za svätých vyhlásil pápež František viac než 900 svedkov viery, medzi ktorými je aj 800-členná skupina mučeníkov z talianskeho Otranta. Pápež František viedol sedem konzistórií, pri ktorých kreoval 101 kardinálov. Vyhlásil niekoľko mimoriadnych alebo tematických rokov.

Z tých najnovších je to práve prebiehajúci Rok sv. Jozefa a Rok Amoris laetitia zameraný na rodinu, ktorý sa začne už na budúci týždeň 19. marca. V minulosti to boli Rok zasväteného života (2015-2016) či Rok milosrdenstva (2015-2016).

Pápež František vyhlásil aj niekoľko osobitných dní, naposledy to bol Deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude po prvýkrát sláviť v júli 2021, v blízkosti liturgickej spomienky sv. Joachima a Anny – Ježišových „starých rodičov“.

-zk-

12 marca 2021, 10:18