Hľadaj

Mons. Oscar Ojea, Predseda Konferencie biskupov Argentíny Mons. Oscar Ojea, Predseda Konferencie biskupov Argentíny 

Argentínsky biskup o pápežovi Františkovi: Ide mu o napĺňanie koncilu

Jeden z biskupov, ktorý najlepšie pozná osobu a myslenie pápeža Františka, je predseda Argentínskej biskupskej konferencie Mons. Oscar Vincente Ojea Quintana, ktorý toho času bol v Buenos Aires pomocným biskupom kardinála Bergoglia. Pri ôsmom výročí zvolenia pápeža Františka sa Mons. Ojea, biskup Diecézy San Isidro, ktorá patrí pod arcidiecézu Buenos Aires, podelil o svoj náhľad na jeho osobnosť.

Svätý Otec František je podľa jeho mienky „pápežom, ktorý sa snaží o napĺňanie koncilu“ tým, že uplatňuje jeho konštitučné dokumenty Lumen gentium a Gaudium et spes. Pontifikát pápeža Františka sa podľa jeho slov člení 

pandémiou na dve časti: pred ňou a teraz.

Argentínsky biskup zdôrazňuje hlbokú duchovnosť Jorgeho Maria Bergoglia a za dôležité považuje všímať si jeho apoštolské cesty, pri ktorých takmer vždy navštevuje geografické a existenciálne periférie.

Ku vzťahu pápeža Františka k rodnej Argentíne Mons. Ojea poznamenal, že ten je zo strany tamojších médií často falošne prezentovný tak, ako keby pápež Argentínu nemal rád. V budúcnosti sa podľa očakávania Mons. Ojeu bude pontifikát pápeža Františka vyznačovať „témami encykliky Fratelli tutti“.

-mh, jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

13 marca 2021, 15:57