Hľadaj

Pápež František pozýva k modlitbe za ženy, ktoré sú obeťami násilia

„Za ženy, ktoré sa stali obeťami násilia, aby ich spoločnosť chránila a aby ich utrpeniu venovala pozornosť.“ To je úmysel Apoštolátu modlitby, ktorý pápež Frantšiek vybral na mesiac február. Ústredie Svetovej modlitbovej siete pápeža dnes zverejnilo krátke video, v ktorom Svätý Otec pozýva zamyslieť sa nad vážnosťou situácie týmito slovami:

„Aj dnes sú tu stále ženy trpiace násilím. Násilím psychologickým, násilím slovným, násilím fyzickým, násilím sexuálnym. Je zarážajúce, koľko žien je bitých, urážaných, znásilňovaných.

Tie rozličné formy zlého zaobchádzania, ktoré zakusujú mnohé ženy, sú zbabelosťou a úpadkom pre celé 

ľudstvo. Pre mužov i pre celé ľudstvo. Svedectvá obetí, ktoré majú odvahu prelomiť ticho, sú výkrikom žiadajúcim o pomoc, ktorý nemôžeme ignorovať. Nemôžeme odvracať pohľad bokom.

Modlime sa za ženy, ktoré sú obeťami násilia, aby ich spoločnosť chránila a aby sa ich utrpeniu dostala náležitá pozornosť a vypočutie zo strany všetkých.“

Na začiatku nového mesiaca si pripomeňme aj modlitbový úmysel vybraný na úrovni miestnej cirkvi na Slovensku:

„Aby nás osobná skúsenosť utrpenia pobádala k pomoci opusteným, chorým a starým ľuďom.“

-jb-

01 februára 2021, 17:47