Hľadaj

Novembrový úmysel Svätého Otca: Aby umelá inteligencia bola humánna

Pápež František v mesiaci november pozýva modliť sa za to, „aby bol rozvoj robotizácie a umelej inteligencie vždy ľuďom na osoh“. V krátkom videu Apoštolátu modlitby kladie dôraz na humánny charakter technického pokroku.

Svätý Otec v španielčine vysvetľuje, že kritériom skutočného pokroku je zameranie na spoločné dobro, úcta k ľudskej dôstojnosti a 

ohľaduplnosť k prírode:

«Umelá inteligencia je pri koreňoch epochálnej zmeny, ktorú prežívame. Robotika môže umožniť lepší svet, ak sa spája so spoločným dobrom. Pretože ak technologický pokrok zväčšuje nerovnosti, nie je skutočným pokrokom.

Budúce progresy sa musia zameriavať na rešpektovanie dôstojnosti ľudskej osoby a stvorenstva. Modlime sa, aby pokrok robotiky a umelej inteligencie bol vždy v službe človeku... môžeme povedať „aby bol ľudský“.»

Svetová sieť modlitby pápeža venuje zároveň pozornosť aj úmyslom miestnych cirkví. Novembrový úmysel slovenských biskupov znie:

„Aby sa prehlbovala naša úcta k Svätému písmu, ktoré je prameňom zjavenia pravého Boha.“

-zk, jb-

05 novembra 2020, 17:25