Hľadaj

Pápež František: Najspoľahlivejšími bankármi sú pre nás chudobní

Predposledná nedeľa liturgického obdobia Cez rok sa v Cirkvi už po štvrtý raz slávila ako Svetový deň chudobných. Svätý Otec František dopoludnia o 10. hodine predsedal Eucharistii pri Oltári katedry v zadnej lodi Baziliky sv. Petra.

Medzi asi stovkou prítomných bolo aj viacero ľudí žijúcich v podmienkach núdze rôzneho druhu. Reprezentovali všetkých chudobných sveta, podobne ako aj niekoľkí dobrovoľníci a dobrodinci boli sprítomnením ľudí konkrétne praktizujúcich evanjeliovú dobročinnú lásku.

Pri slávení v zelenej liturgickej farbe so Svätým Otcom koncelebroval arcibiskup Rino Fisichella, predseda Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu, ktorá každoročne organizuje a koordinuje aktivity Svetového dňa chudobných. Medzi koncelebrantmi bola aj desiatka ďalších kňazov tohto dikastéria. V homílii sa Svätý Otec prihovoril aj týmito myšlienkami:

„Ako máme konať službu, tak aby to bolo podľa Božej túžby? [V podobenstve] to pán vysvetľuje nevernému sluhovi: „Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom, a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi“ (v. 27). Kto je pre nás týmito peňazomencami – bankármi, ktorí dokážu zabezpečiť trvácny zisk? Sú to chudobní.

Nezabudnite: chudobní sú v centre Evanjelia. Evanjelium nepochopíme bez chudobných. Chudobní sú v samotnej osobnosti Ježiša, ktorý hoci bol bohatý, zriekol sa seba samého, stal sa chudobným, urobil sa hriechom, čo je tá najmrzkejšia chudoba.

Chudobní nám garantujú večný zisk a už teraz nám umožňujú obohatiť sa v láske. Pretože tá najväčšia chudoba,

 s ktorou treba bojovať je naša chudoba na lásku. Najväčšia chudoba, s ktorou máme bojovať je naša chudoba v láske.

Kniha Prísloví chváli ženu činorodú v láske, ktorej cena je väčšia nad perly. Hodno napodobňovať túto ženu, ktorá, ako hovorí text, „k chudobnému ruky vystiera“ (Pr 31,20): toto je to veľké bohatstvo tejto ženy. Podaj ruku tomu, kto je v núdzi, a nepredstieraj, že máš nedostatok: takto znásobíš talenty, ktoré si dostal.                   

Približuje sa doba Vianoc, čas sviatkov. Koľkokrát si nejeden človek kladie otázku: „Čo by som mohol kúpiť? Čo by som mohol ešte mať?

Musím to ísť do obchodov nakúpiť.“ – Povedzme si inak: „Čo môžem darovať druhým?“ Aby sme boli ako Ježiš, ktorý dal seba samého a práve preto sa narodil v tých jasličkách.“

Celé znenie homílie

Tradičný obed s chudobnými v Aule Pavla VI. sa tento rok z dôvodu pandémie nekonal. Vo Vatikáne a vo farnostiach Ríma však rozdeľovali balíky s potravinami pre rodiny a jednotlivcov v situácii núdze. V týchto dňoch na viacerých miestach umožnili ľuďom v núdzi aj prístup k bezplatným zdravotným prehliadkam, testom na koronavírus a k očkovaniu proti chrípke.

Svätý Otec na tento deň tak ako po iné roky vydal aj textové posolstvo, tentoraz inšpirované slovami Knihy Sirachovho syna: „Podaj svoju ruku chudobnému“.  Svetový deň chudobných, ktorý sa slávi vždy v 33. nedeľu cezročného obdobia, sa v rámci Cirkvi ešte len dostáva do povedomia. Svätý Otec František ho ustanovil na záver Roka milosrdenstva.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

15 novembra 2020, 15:13