Hľadaj

Pápež ocenil službu karabinierov v okolí Vatikánskej baziliky

Svätý Otec prijal v sobotu 20. októbra na audiencii talianskych karabinierov, ďalšiu z bezpečnostných zložiek starajúcich sa o bezpečnosť rímskej štvrte v okolí Vatikánu. Do Klementínskej sály prišla stovka uniformovaných členov rímskej jednotky Compagnia San Pietro prejaviť úctu nástupcovi sv. Petra a zároveň si vypočuť jeho slová povzbudenia.

Podobne ako už koncom septembra privítal pápež František na audiencii taliansku políciu slúžiacu pri Vatikáne, tentoraz poďakoval príslušníkom karabinierov, ktorí konajú službu vo štvrtiach okolo Baziliky sv. Petra. Ocenil ich príspevok k hladkému priebehu podujatí s prítomnosťou pútnikov a turistov z celého sveta, za „službu, ktorú poskytujú Svätej stolici v spolupráci s ostatnými talianskymi a vatikánskymi silami v oblasti bezpečnosti a verejného poriadku“.

Svätý Otec prezradil strážnikom svoj ranný zvyk: „Každé ráno, keď prídem sem do svojej kancelárie v Bibliotéke, pomodlím sa k Panne Márii a potom idem k oknu rozhliadnuť sa na námestie, pozrieť na mesto. A tam, na kraji námestia, vidím vás. Každé ráno vás takto srdečne pozdravím a poďakujem vám.“

Pápež karabinierom pripomenul, že aj malé gestá ich každodennej služby, i keď sú skryté, sú významné. Boh ich vidí a nezabúda na to. V závere príhovoru ich zveril Panne Márii, ktorú si karabinieri z rímskej jednotky Compagnia San Pietro osobitne ctia a oslovujú ju titulom „Virgo fidelis“ - Panna verná.

-mh-

17 októbra 2020, 13:38