Hľadaj

Pápež poďakoval talianskej polícii za 75 rokov služby pri Vatikáne

Pri príležitosti 75. výročia založenia pobočky talianskej polície pri Vatikáne prijal pápež František jej veliteľov i radových pracovníkov na osobitnej audiencii.

Na stretnutie so Svätým Otcom v Aule Pavla VI. prišlo v pondelok 28. septembra dopoludnia takmer 2500 osôb. Uniformovaných členov Inšpektorátu verejnej bezpečnosti pri Vatikáne spolu s ich rodinnými príslušníkmi nazval pápež František „veľkou rodinou“.

Talianski štátni policajti konajú službu v okolí Vatikánu a aj priamo na Námestí sv. Petra, a to v časoch, keď sa tam fyzicky nenachádza pápež. Svätý Otec dnes vyzdvihol ich 75 rokov trvajúcu službu. Pripomenul jej zrod v dramatických okolnostiach konca Druhej svetovej vojny, ako aj právny rámec tejto spolupráce medzi Vatikánom a Talianskom. Špecifickú misiu štátnej polície Talianska, ktorá sa stará o bezpečnosť a voľný prístup pútnikov a turistov na Vatikánske námestie, umožňujú Lateránske zmluvy medzi Svätou stolicou a Talianskom z roku 1929.

Policajná dychovka privítala pápeža v aule argentínskou skladbou, na čo hneď zareagoval a okomentoval to v úvode svojho prejavu: „Vstup do auly bol pre mňa krásny, s nostalgickou spomienkou na jeseň v Buenos Aires. Ďakujem!“

V príhovore sa pápež František spolu s členmi policajného inšpektorátu poohliadol do minulosti:

„Pri obzretí sa späť vidíme, ako vznik Inšpektorátu verejnej bezpečnosti pri Vatikáne spadá do kontextu neistoty a celonárodnej núdze, keď boli politické a sociálne sily zabraté v práci zvovuobnovenia demokracie. V marci roku 1945 sa zrealizoval plán dať autonómiu a právny rámec tejto policajnej službe. Ministerstvo vnútra pod vedením samotného predsedu Rady ministrov Ivanoe Bonomiho zriadilo Špeciálny úrad verejnej bezpečnosti «San Pietro».“

Zriadenie nového policajného úradu pri Vatikáne nadviazalo na službu, ktorú policajné sily už prv vykonávali na Námestí sv. Petra a v jeho okolí. Pápež pripomenul náročnosť tej doby:

„Okupácia Ríma nemeckými vojskami v roku 1943 vytvorila nemálo ťažkostí a obáv: nastal problém s rešpektovaním neutrality a suverenity Vatikánskeho mesta, ako aj osoby pápeža, zo strany nemeckých vojakov. Po dobu deviatich mesiacov sa hranica medzi Talianskym štátom a Vatikánskym mestom, vyznačená na dlažbe Námestia sv. Petra, stala miestom napätí a strachov. Veriaci nemohli bez problémov prichádzať do baziliky na modlitbu, preto sa mnohí držali mimo.“   

Inšpektorát začal svoju činnosť v náročnom momente pre obyvateľov Ríma, keď nemecké okupačné vojská zanechali mesto v troskách a vo veľkej biede. Pápež František pripomenul vtedajšie oslobodenie Ríma i vďaku jeho obyvateľov pápežovi Piovi XII., poctenému titulom „obranca mesta“:

„Konečne, 4. júna 1944 bol Rím oslobodený, ale vojna zanechala hlboké rany vo svedomiach, trosky na uliciach, chudobu a utrpenie v rodinách. Toto je ovocím vojny. Rimania i tí pútnici, ktorým sa dalo prísť do hlavného mesta, prichádzali v stále väčšom počte do Baziliky sv. Petra, aj na vyjadrenie vďaky pápežovi Piovi XII., vyhlásenému za „obrancu mesta“ (defensor civitatis). Nový úrad štátnej polície pri Vatikáne tak bol schopný adekvátne odpovedať na nové požiadavky a konať významnú službu ako pre Taliansko, tak aj pre Svätú stolicu.“

Pri súčasnom 75. výročí tejto služby pápež František ocenil, že „napriek premenám v národnej a medzinárodnej situácii i v nárokoch na bezpečnosť, sa nezmenil duch práce, ktorým muži a ženy inšpektorátu plnili svoju hodnotnú službu.“

Svätý Otec konkrétne poďakoval policajtom za ich náročnú prácu, ktorá si vyžaduje diskrétnosť a rozvahu:

„Predovšetkým obdivujem trpezlivosť, akú prejavujete, keď sa musíte venovať ľuďom tak rozmanitého pôvodu a kultúr, a – dovolím si povedať – aj pri zachádzaní s kňazmi! Moje uznanie sa týka aj vášho nasadenia, keď ma sprevádzate pri presunoch po Ríme a pri návštevách diecéz alebo komunít v Taliansku.“

Na záver Svätý Otec prítomných povzbudil, aby ich obety a podstupovanie rizika boli živené kresťanskou vierou. Policajtov spolu s rodinami zveril pod ochranu ich patróna, sv. Michala Archanjela. Rozlúčil sa s nimi požehnaním a prosbou o modlitbu.

-mh, jb-

28 septembra 2020, 14:22