Hľadaj

2020.09.06 cardinale Marian Jaworski 2020.09.06 cardinale Marian Jaworski 

Pápež kondoloval po smrti kardinála Jaworského

Svätý Otec vyjadril úprimnú sústrasť veriacim Poľska i Ukrajiny v súvislosti s úmrtím kardinála Mariana Jaworského, osobného priateľa sv. Jána Pavla II. 94-ročný emeritný ľvovský arcibiskup metropolita (pre veriacich latinského obradu), ktorý zomrel v sobotu 5. septembra, bol verejne kreovaný na kardinála spolu s Jorgem Mariom Bergogliom v roku 2001.

„Ďakujem Pánovi za život a apoštolskú službu tohto verného svedka Evanjelia“, píše pápež František v kondolenčnom telegrame metropolitnému arcibiskupovi 

Krakova Mons. Marekovi Jędraszewskému. Sústrasť vyjadruje pápež zvlášť veriacim Krakovskej arcidiecézy, Zamojsko-Lubačevskej diecézy a Ľvovskej arcidiecézy.

Zároveň pripomína, že biskupské heslo kardinála Jaworského „Pre mňa žiť je Kristus“ určovalo jeho spôsob myslenia, hodnotenia, i rozhodovania. Svätý Otec upozorňuje aj na ďalšie aspekty života zosnulého kardinála i na jeho osobný príklad:

„Bol srdečným priateľom sv. Jána Pavla II. Podporoval ho v námahách biskupskej a pápežskej služby. On zároveň umierajúcemu pápežovi udelil sviatosť pomazania chorých. Ako filozof a teológ úzko spolupracoval s pápežom Benediktom XVI. Osobne ma s ním spája dátum konzistória z roku 2001, keď sme boli obaja kreovaní za kardinálov.

V srdciach tých, ktorí ho poznali, zostal ako muž vonkoncom spravodlivý, úprimný, odvážny, ktorý miloval Cirkev. Zanechal dôstojné svedectvo kňazskej horlivosti, erudovanosti, vernosti evanjeliu a zodpovednosti za spoločenstvo veriacich. Milosrdný Kristus, ktorému kardinál Marian, blahej pamäti, zasvätil svoj život, nech ho prijme do svojej slávy.“

Obrady rozlúčky so zosnulým kardinálom Marianom Jaworským budú prebiehať na viacerých miestach. Začnú sa dnes 8. septembra v Lubaczowe na východe Poľska, vo štvrtok sa s ním rozlúči akademická obec v Krakove a v piatok 11. septembra pochovajú ostatky emeritného ľvovského arcibiskupa do krypty mariánskej svätyne na Kalwarii Zebrzydowickej.

-zk, jb-

08 septembra 2020, 13:18