Hľadaj

Zomrel ukrajinský kardinál Marian Jaworski, emeritný arcibiskup Ľvova

Dňa 5. septembra zomrel vo veku 94 rokov kardinál Marian Jaworski, emeritný ľvovský arcibiskup pre veriacich latinského obradu. Bol známy svojím dlhoročným priateľstvom so sv. Jánom Pavlom II., ktorého sviatostne zaopatril pred jeho smrťou.

Kardinál Marian Jaworski pochádzal z ukrajinského Ľvova. Od čias teologických štúdií pôsobil dlhé obdobie v Poľsku.  Najprv ako kňaz (1950),  a neskôr biskup (1984), až do roku 1991, keď ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za ľvovského arcibiskupa metropolitu pre veriacich latinského obradu. Dlhý čas bol na čele Konferencie biskupov Ukrajiny a zaslúžil sa o obnovu náboženského a cirkevného života po období náboženského prenasledovania.

Ešte pred biskupskou vysviackou 23. júna 1984 a nástupom do úradu apoštolského administrátora diecézy Lubaczów pri východnej hranici Poľska bol Marian Jaworski intenzívne činný na akademickom poli ako teológ. Prednášal na Katolíckej teologickej akadémii vo Varšave a od roku 1976 bol riadnym profesorom Pápežskej teologickej fakulty v Krakove. Po jej premenovaní na  Pápežskú teologickú akadémiu bol v období 1982-1988 jej prvým rektorom. V roku 1985 ho Univerzita Bochum v Nemecku ocenenila doktorátom honoris causa.

Kardinála Jaworského spájalo dôverné priateľstvo so sv. Jánom Pavlom II., ktorému osobne udelil pomazanie chorých pred jeho smrťou. Bol to práve Ján Pavol II., ktorý ho v roku 1998 kreoval na kardinála in pectore, čiže bez zverejnenia mena, oznámeného až o tri roky neskôr. V roku 2005 sa kardinál Jaworski zúčastnil na konkláve, ktoré zvolilo Benedikta XVI. Od roku 2008 bol emeritným arcibiskupom.

Biskupským heslom kardinála Mariana Jaworského boli slová sv. Pavla: „Pre mňa žiť je Kristus“. Po jeho smrti má Kardinálske kolégium 219 členov, z ktorých 122 je elektorov.

-jb-

07 septembra 2020, 12:05