Hľadaj

Vladyka Milan Šášik so Svätým Otcom 11. decembra 2019 pri audiencii púte Mukačevskej eparchie k 30. výročiu slobody Vladyka Milan Šášik so Svätým Otcom 11. decembra 2019 pri audiencii púte Mukačevskej eparchie k 30. výročiu slobody 

Svätý Otec kondoloval k úmrtiu vladyku Milana Šášika

V mene Svätého Otca Františka zaslal na Ukrajinu kondolenciu k úmrtiu mukačevského eparchu Milana Šášika CM vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin. Prinášame telegram v plnom znení.

Vladyka Milan Šášik zomrel 14. júla v Užhorode vo veku 67 rokov, pohrebné obrady budú v nedeľu a pondelok 19. – 20. júla v Užhorode. Telegram adresovaný pomocnému biskupovi Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie vladykovi Nilovi Jurijovi Luščakovi OFM zverejnila Apoštolská nunciatúra na Ukrajine na svojej internetovej stránke. Nasleduje plné znenie telegramu:

Jeho Najdôstojnejšej Excelencii
Mons. Nilovi Jurijovi Luščakovi OFM, pomocnému biskupovi Mukačevskej eparchie byzantského obradu

Svätý Otec František, informovaný o predčasnej smrti Jeho Excelencie Mons. Milana Šášika, zveruje jeho dušu Božiemu milosrdenstvu a vyprosuje mu milosť večnej účasti na sláve vzkrieseného Pána Ježiša Krista, a vyjadruje tiež vďačnosť za všetko dobro, ktoré zosnulý biskup vykonal vo svojom živote ako kňaz, člen rehoľnej komunity Misie sv. Vincenta de Paul, spolupracovník Apoštolskej nunciatúry v Kyjeve, apoštolský administrátor a neskôr eparchiálny biskup Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie so sídlom v Užhorode.

Až do posledného dňa jeho žiarivej pamiatky sa biskup Milan 

s pastoračným zápalom staral o duchovný rozvoj jemu zverených veriacich, pričom bol pre nich opravdivým a milovaným duchovným otcom; starostlivo sa venoval rozvíjaniu dôležitých eparchiálnych inštitúcií a staral sa aj o výstavbu chrámov a kaplniek. Osobitnú pozornosť si zasluhuje jeho neúnavná práca zameraná na uchovanie pamiatky početných mučeníkov Mukačevskej cirkvi, ktorí vlastnou krvou dosvedčili vernosť Kristovi, Katolíckej cirkvi a Rímskemu biskupovi.

Jeho Svätosť v modlitbe zveruje Pánu Bohu rodinu biskupa Milana, duchovenstvo a veriacich Mukačevskej eparchie i všetkých, ktorí sa zúčastňujú na pohrebných obradoch a všetkým udeľuje zo srdca apoštolské požehnanie.        

Z Vatikánu 16. júla 2020

Pietro kard. Parolin, štátny sekretár

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

-jb-

18 júla 2020, 10:43