Hľadaj

Vescovo-eparchiale-di-Mukacevo.jpg

Mukačevského eparchu Milana Šášika pochovajú v pondelok 20. júla v Užhorode

Posledná rozlúčka so zosnulým mukačevským eparchom vladykom Milanom Šášikom CM bude v nedeľu a pondelok 19. - 20. júla v Užhorode, kde bude pochovaný v krypte Katedrály Povýšenia Svätého kríža.

Člen rehole vincentínov vladyka Milan Šášik náhle zomrel v utorok 14. júla v užhorodskej nemocnici v dôsledku trombózy. Pán si ho povolal v 68. roku života, 45. roku kňazstva a 18. roku biskupskej služby. Mukačevskú gréckokatolícku eparchiu viedol od roku 2003, najprv ako apoštolský administrátor a od roku 2010 ako eparchiálny biskup.

Pohrebné obrady v Užhorode

V Užhorode bude v nedeľu 19. júla o 16.00 (15.00 nášho času) 

rakva s telom vladyku Milana Šášika prenesená do seminárnej kaplnky, kde bude po slávení Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho nasledovať pohrebný obrad biskupa. Posledná rozlúčka bude pokračovať celonočným modlitbovým bdením. Priamy prenos zo seminárnej kaplnky bude možné sledovať na cez internet.

Ráno v pondelok 20. júla prenesú rakvu do Katedrály Povýšenia Svätého kríža v Užhorode, kde bude o 10.00 (9.00) archijerejská svätá liturgia, po ktorej budú telesné ostatky vladyku Milana Šášika uložené do katedrálnej krypty.

Zádušná svätá omša 20. júla v Bratislave

V pondelok 20. júla bude zádušná svätá omša aj v Bratislave. V Kostole sv. Vincenta de Paul ju bude o 18.00 sláviť Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.

„Nakoľko v súvislosti s pandémiou COVID-19 je sťažená možnosť vycestovať na pohrebné obrady do Užhorodu, chceme Všemohúceho Pána, Darcu života, prosiť za spásu vladykovej duše aj v jeho rodnej vlasti,“ uviedla Slovenská provincia Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul spolu s oznamom o zádušnej svätej omši v Bratislave.

Kondolencie z Ukrajiny i Slovenska

Smútiacej Mukačevskej eparchii vyjadril kondolenciu po úmrtí jej duchovného pastiera kyjevsko-haličský vrchný arcibiskup Svjatoslav Ševčuk, hlava Ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi. Pomocnému biskupovi Mukačevskej eparchie vladykovi Nilovi Jurijovi Luščakovi OFM kondoloval aj mukačevský biskup latinského obradu Mons. Antal Majnek. Kondolenciu zaslal do Užhorodu aj predstaviteľ Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, mukačevský a užhorodský metropolita Feodor.

Mukačevskej eparchii vyjadrili sústrasť aj cirkevní predstavitelia Slovenska. K úmrtiu vladyku Milana Šášika, ktorý bol rodákom z Lehoty pri Nitre, kondoloval predseda Konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Ako predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku vyjadril sústrasť spoločenstvu Mukačevskej eparchie prešovský arcibiskup metropolita vladyka Ján Babjak SJ, ktorý prijal biskupskú konsekráciu 6. januára 2003 v Bazilike sv. Petra spolu s vladykom Milanom a boli priateľmi už od čias teologických štúdií.

Sústrasť a duchovnú podporu osirotenej cirkvi Mukačevskej eparchie podobne vyjadrili vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie a vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup.

-jb-

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

16 júla 2020, 17:29