Hľadaj

BRAZIL CORONAVIRUS COVID19 PANDEMIC BRAZIL CORONAVIRUS COVID19 PANDEMIC 

Pápež poďakoval hnutiu brazílskych roľníkov za ich solidaritu počas pandémie

V Brazílii sa 25. júla slávil deň roľníkov. Pri tejto príležitosti zaslal ďakovný list v mene pápeža Františka Hnutiu poľnohospodárskych robotníkov bez vlastnej pôdy (Trabalhadores Rurais Sem Terra), ktoré v čase pandémie pomáha chudobným, kardinál Michael Czerny SJ, podsekretár Sekcie pre migrantov a utečencov Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj.

Rodiny spomínaných roľníkov počas pandémie rozdali už vyše 2500 ton jedla hladujúcemu obyvateľstvu Brazílie, ktorú pandémia zasiahla veľmi tvrdo. Kardinál Czerny 

zdôrazňuje:

„Deliť sa o plody zeme, aby sme pomohli núdznym rodinám na perifériách mies,t je znamením Božieho kráľovstva, ktoré plodí solidaritu a bratské spoločenstvo.“

„Zdieľanie produkuje život, vytvára bratské putá, premieňa spoločnosť. Dúfame, že toto vaše gesto sa bude množiť a povzbudí ďalšie osoby a skupiny, aby robili to isté, pretože «veselého darcu Boh miluje» (2 Kor 9,7).

Hnutie roľníkov bez vlastnej pôdy vzniklo v 80. rokoch minulého storočia počas agrárnej reformy, keď rodiny roľníkov bez vlastnej zeme zúrodnili neproduktívne pôdy na juhu krajiny. Jeho členmi je približne 370 tisíc rodín, stovky družstiev a poľnohospodársko-priemyselných podnikov i 1900 združení.

-zk-

29 júla 2020, 12:58