Hľadaj

2020.06.08 -Nave Ospedale Papa Francesco consegna donazioni del Pontefice- Dom Bernardo Bahlmann, vescovo della diocese di Óbidos aiuta nella consegna alle comunità del rio delle Amazzoni in Pará- Amazzonia 2020.06.08 -Nave Ospedale Papa Francesco consegna donazioni del Pontefice- Dom Bernardo Bahlmann, vescovo della diocese di Óbidos aiuta nella consegna alle comunità del rio delle Amazzoni in Pará- Amazzonia 

Loď s menom pápeža Františka pomáha na Amazone aj proti COVIDu

V Brazílii pomáha v boji proti koronavírusu aj riečna nemocničná loď nesúca meno pápeža Františka. Plavidlo už rok brázdi rieku Amazon, aby prinieslo lekársku pomoc miestnemu obyvateľstvu. Celkovo ide o 700 tisíc ľudí. V diecéze Marabá zas poľná nemocnica dostala respiračný prístroj od pápeža Františka.

„Táto loď už urobila zázraky, prinášajúc zdravie a nádej do života obyvateľstva žijúceho v povodí rieky“, uviedol v rozhovore pre CELAM  - Radu biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Karibiku rehoľný brat Joel Sousa, jeden z koordinujúcich členov posádky. Loď je činná i počas pandémie. V Brazílii, jednej z naviac postihnutých krajín sveta, zomiera na COVID-19 približne tisícka ľudí denne už od mája. Najviac tu trpí chudobné obyvateľstvo a amazonskí domorodci.

23-členná posádka okrem zdravotnej pomoci poskytuje aj osvetu

„Nemohli sme sa odťahovať od boja proti COVIDu-19. A tak sme sa zreorganizovali osobitne pre boj s pandémiou“, spolu „so zdravotníckymi pracovníkmi a osobitnou lekárskou pomocou“, spomína brat Joel. Okrem ambulantnej liečby prvého štádia nákazy posádka lode pomáha aj prostredníctvom osvety miestneho obyvateľstva. Brat Joel 

dodáva: „Zaoberáme sa hlavne prejavmi chrípky a ľahkými prípadmi COVID-u. Lekári robia konzultácie, zatiaľ čo my sa venujeme prideľovaniu liekov“.

Loď dlhá 36 metrov má na palube posádku zloženú z 23 zdravotníkov a jej súčasťou sú priestory pre vykonávanie röntgenu, mamografie, EKG a ergometrického testu, má i operačnú sálu, laboratórium pre analýzy, lekáreň, očkovaciu sálu, nemocničné lôžka i špecializované očné či zubné ambulancie.

Pôvodcami iniciatívy sú rehoľníci z Bratstva sv. Františka z Assisi v Božej Prozreteľnosti, ktorí vedú nemocnicu v Riu de Janeiro spolu s biskupom diecézy Óbidos v severobrazílskom štáte Pará Mons. Bernardom Bahlmannom. Loď po prvýkrát vyplávala na Amazon v júli 2019 práve z Óbidosu. Odvtedy sa na nej vykonalo viac než 46 tisíc zdravotných služieb v povodí Amazonu.

Loď podporil aj pápež František

Iniciatívu podporil aj pápež František, ktorý cez svojho almužníka kardinála Konrada Krajewskeho daroval lodi ultrazvukový prístroj. Pri spustení projektu Svätý Otec zaslal 

list jeho účastníkom. Pripomenul v ňom, že Cirkev je povolaná byť tzv. „poľnou nemocnicou“ prijímajúcou všetkých bez rozdielu a v tomto prípade je aj „nemocnicou  na vode“.

V roku 2013 pri príležitosti SDM v Riu de Janeiro pápež navštívil nemocnicu spomínaného františkánskeho bratstva v hlavnom meste krajiny. Bratov sa vtedy spýtal, či pôsobia aj v Amazónii. Keď zistil, že nie, povedal im, aby išli aj tam.

Vybudovanie lode bolo možné aj vďaka dohode so štátom Pará. Ten projektu pridelil čiastku z finančnej pokuty za kolektívnu morálnu ujmu, ktorú zaplatili spoločnosti Shell a BASF po environmentálnej nehode, ktorá si vyžiadala 60 obetí a spôsobila rozsiahle škody.

Poľná nemocnica v Marabá prijala respiračný prístroj od pápeža

Z Brazílskej diecézy Marabá v oblasti Amazónie prichádzajú prejavy vďaky pápežovi Františkovi za darovaný respiračný prístroj. Ide o jeden zo štyroch prístrojov, ktoré zaslala do Brazílie Pápežská charita. Použitý bude v tamojšej poľnej nemocnici určenej najmä pre domorodých obyvateľov.

Respiračný prístroj spolu s termometrom dorazili do Marabá v nedeľu 12. júla prostredníctvom apoštolskej nunciatúry. V poľnej nemocnici, ktorá dostala respiračný prístroj, je pre pacientov trpiacich COVIDom-19 pripravených desať lôžok.

Biskup Diecézy Marabá Mons. Vital Corbellini na dar reagoval slovami:

„Pápežovi leží na srdci toto domorodé obyvateľstvo, pretože ich práva sú častokrát porušované. Vláda im nevenuje veľa pozornosti. Dochádza tu k invázii voči ich pôde, lesom a riekam. Takže je nevyhnutné hľadieť na tieto osoby s láskou, takým spôsobom, aby mohli lepšie žiť.“

Podľa dostupných informácií dosahuje vyťaženosť lôžok na jednotkách intenzívnej starostlivosti v brazílskom regióne Marabá 91%.

-zk-

14 júla 2020, 13:42