Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka 

Všetkým námorníkom a rybárom sa cez video prihovoril pápež František

Svätý Otec František v stredu 17. júna v krátkom videoposolstve všetkým pracujúcim na mori pripomenul dôležitosť ich práce najmä v súčasnom náročnom čase pandémie, kedy sa „práca námorníkov a rybárov stala ešte dôležitejšou, aby sa zaistilo jedlo a ďalšie základné potreby pre veľkú ľudskú rodinu“. Námorníci sú skupinou zvlášť vystavenou ohrozeniu infekcie.

„Sme vám za to vďační“ začal krátky odkaz cez video pápež František pre námorníkov, rybárov a ďalších pracujúcich na mori, ako sú námorní kapláni, či dobrovoľníci tzv. Apoštolátu mora - Stella Maris. Svätý Otec si je vedomý, že neustále čelia mnohým obetám v dlhých obdobiach „vzdialenia sa od brehov a od rodín, priateľov, vlastnej krajiny“  a preto ich povzbudil slovami:

„Vedzte, že nie ste sami a nezabúda sa na vás. Vaša práca, more, vás často držia ďaleko, ale vy ste v mojich modlitbách a mojich myšlienkach, tak ako i v modlitbách kaplánov a dobrovoľníkov Stella Maris. Evanjelium to rovnako pripomína, keď nám hovorí o Ježišovi a jeho prvých učeníkoch, že boli všetci rybármi, ako vy. Dnes si želám zaslať vám posolstvo a modlitbu nádeje, modlitbu posily a útechy v každej nepriazni a zároveň povzbudzujem všetkých, ktorí pracujú s vami pri pastorácii ľudí na mori.

Nech Pán žehná každého z vás, nech žehná vašu prácu a vaše rodiny, a nech Panna Mária, Hviezda morská vás neustále ochraňuje.

Aj ja vám žehnám a modlím sa za vás. A vy, prosím, nezabudnite sa modliť za mňa. Ďakujem.“

Pripomeňme, že minulý rok v júni prijal na audiencii kaplánov a dobrovoľníkov zapojených do tzv. Apoštolátu mora - Stella Maris a pri tej príležitosti udelil námorným kaplánom rovnaké fakulty pre vysluhovanie sviatosti zmierenia aké majú od Jubilejného roka „misionári milosrdenstva“.

-mh-

Videoposolstvo pápeža Františka námorníkom
17 júna 2020, 17:00