Hľadaj

Vatican News

Pápež udelil námorným kaplánom fakulty misionárov milosrdenstva

Stovku kaplánov a dobrovoľníkov zapojených do tzv. Apoštolátu mora - Stella Maris privítal Svätý Otec vo Vatikáne na osobitnej audiencii vo štvrtok 27. júna. Pripomenul im ich úlohu vysluhovateľov milosrdenstva, aby prinášali pokoj do sŕdc tým, ku ktorým sú poslaní. Námorným kaplánom pápež František pri tejto príležitosti udelil rovnaké fakulty pre vysluhovanie sviatosti zmierenia aké majú od Jubilejného roka „misionári milosrdenstva“.

Miroslava Holubíková - Vatikán

„Ako kaplánom a dobrovoľníkom Stella Maris vám bolo zverené poslanie byť prítomní v  zložitom a mnohotvárnom námorníckom svete, aby ste tam prinášali Pánovu Dobrú zvesť,“ prihovoril sa pastoračným pracovníkom z rozličných krajín Svätý Otec. Ich prostredníctvom nechal pozdraviť všetkých, ktorým slúžia:

„Chcem vyjadriť svoje uznanie a povzbudenie námorníkom a rybárom, s ktorými sa stretávate, z ktorých mnohí pracujú počas dlhých období tisíce kilometrov vzdialení od  vlasti a od rodín.“

Členovia Apoštolátu mora Stella Maris slúžia vo viac ako 300 prístavoch po celom svete medzi námorníkmi a rybármi, ktorým spolu s ich rodinami ponúkajú duchovnú i materiálnu pomoc.

V príhovore pápež vyjadril spoluúčasť na ich životných drámach, keď zakúšajú okrem nebezpečenstiev prírodných živlov aj sociálne zlá: zneužívanie a nespravodlivosti z nástrah obchodníkov s ľuďmi, neľudské a zotročujúce pracovné podmienky, alebo  keď sa stávajú terčami pirátstva či teroristických útokov.

Na záver Svätý Otec vyzval kaplánov k milosrdenstvu, keď k nim prichádzajú námorníci s problémami svedomia, aby im pomáhali otvárať obzory nádeje:

„Chcel by som vám povedať: buďte milosrdní... A aby som pomohol tomuto milosrdenstvu, udeľujem všetkým námorníckym kaplánom rovnaké fakulty, aké som dal misionárom milosrdenstva. Takto môžete pomôcť dosiahnuť mier v mnohých srdciach.“

Pred apoštolským požehnaním Svätý Otec všetkých povzbudil aj pri príležitosti ich budúcoročného 100. výročia založenia združenia Apoštolátu mora Stella Maris, keď sa bude konať aj svetový kongres v škótskom Glasgowe.

27 júna 2019, 14:27