Hľadaj

Videokonferencia Scholas ocurrentes 5. júna 2020 Videokonferencia Scholas ocurrentes 5. júna 2020

Učiť nezištnosti, zmyslu a kráse - odkaz pápeža Františka nadácii Scholas

Svätý Otec František sa v piatok 5. júna prihovoril mládeži zapojenej do výchovnej siete Scholas ocurrentes. V telekonferencii pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia poukázal v poetickom štýle na aktuálnosť vízie komunitného a celostného výchovno-vzdelávacieho projektu, ktorý táto organizácia propaguje.

Myšlienkou výchovného projektu pod patronátom Katolíckej cirkvi s názvom Scholas ocurrentes („Šikovné školy“, alebo tiež „Školy dialógu“) je vytvárať sieť medzi školami rôzneho druhu s cieľom valorizovať vzdelávacie inštitúcie pre deti z chudobnejších prostredí.

Vo videoposolstve pápež František pripomenul zrod argentínskeho výchovného projektu, ktorý spadal do obdobia tamojšej krízy. Bolo to v roku 2001, keď sa v Buenos Aires rozbehli iniciatívy Escuelas hermanas (Sesterské školy) a Escuelas de vicinos (Susedské školy).

Príhovor členom Scholas - 5. júna 2020

„Kým kríza v tých časoch zanechávala krajinu v násilnostiach, tá výchova spájala mladých prinášaním zmyslu, a to aj vytváraním krásy. Tri obrazy tejto cesty si nosím v srdci. Boli to tri nosné obrazy počas troch rokov reflexie a stretávania: postava blázna z Felliniho filmu „La Strada“, Caravaggiova scéna Povolanie Matúša a Dostojevského román Idiot. Zmysel – postava blázna, povolanie – postava Matúša, a krása. Tie tri príbehy sú príbehmi krízy. A vo všetkých troch vstupuje do hry ľudská zodpovednosť. „Kríza“ v origináli znamená „zlom“, „rez“, „otvor“, „nebezpečenstvo“, ale aj „príležitosť“.

Keď korene potrebujú priestor pre rast, kvetináč začína praskať, pokračoval ďalším obrazom pápež František na zdôraznenie zmysluplnosti momentov krízy v procese ľudského rastu:

„Úbohé ľudstvo bez kríz! Všetko perfektné, všetko uhladené, všetko naškrobené. Úbožiaci. Uvažujme, čím by bolo takéto ľudstvo: bolo by choré, veľmi choré. Vďaka Bohu, že sa toto nestane. Bolo by to ľudstvo uspaté.

Na druhej strane, zatiaľ čo nás kríza burcuje svojím volaním k otvorenosti, nebezpečenstvo nastáva, keď nás nenaučia ako sa k tejto otvorenosti postaviť. Také krízy, ktorým chýba dobré sprevádzanie, sú preto nebezpečné, lebo človek sa môže zdezorientovať. A preto je tu táto rada múdrych, a to aj pri malých krízach, osobných, manželských, spoločenských: Nikdy nezostaň v kríze ponechaný len sám na seba, potrebuješ, aby ťa niekto sprevádzal.

Tam, v kríze, nás napáda strach, uzatvárame sa sami do seba, alebo začíname opakovať niečo, čo sa len zriedka niekomu hodí, uniká nám zmysel, škrtíme svoje vlastné povolanie, strácame krásu. Toto sa deje, keď niekto prechádza krízou osamote, bez možnosti načerpať túto krásu, ktorá – ako povedal Dostojevskij – zachráni svet.“

Aj projekt Scholas sa zrodil z krízy, v krízových časoch, konštatuje pápež František a vysvetľuje, v čom spočíval jeho zrod: v načúvaní srdcu mladých. 

„A toto znamená vzdelávať. Výchova načúva, v opačnom prípade nie je výchovou. Vzdelanie tvorí kultúru, inak nie je vzdelaním. Vzdelanie nás učí oslavovať (tešiť sa z hodnôt), inak nie je vzdelaním. Niekto by mi mohol povedať: „Ale ako? Vzdelanie neznamená poznať veci?“ - Nie. To je znalosť. Ale vychovávať znamená načúvať, tvoriť kultúru a oslavovať. A takýmto spôsobom vyrástlo Scholas.“

Pápež František sa podelil aj so svedectvom o ovocí vzdelávacieho projektu, ktorý nadobudol medzinárodné rozmery:

„Videl som v Scholas japonských učiteľov a študentov tancovať s kolumbijskými. Je to nemožné? Ja som to videl! Videl som mladých Izraelčanov hrať sa s mladými Palestínčanmi. Videl som ich. A študentov z Haiti spoločne premýšľať so študentami z Dubaja. A deti z Mozambiku kresliť s deťmi z Portugalska.

Videl som medzi Východom a Západom olivovník vytvárajúci kultúru stretnutia.

Preto v tejto novej kríze, ktorej ľudstvo dnes čelí, kde kultúra dala najavo stratu životnosti, chcem oslavovať skutočnosť, že Scholas, ako komunita, ktorá vychováva, ako inštitúcia, ktorá rastie, otvára dvere „Univerzity Zmyslu“. Pretože vzdelávať znamená hľadať zmysel vecí. Je to učiť hľadať zmysel vecí. Spájaním snu detí a mladých so skúsenosťou dospelých a starých ľudí. Toto stretnutie musí vždy nastať, inak tu niet ľudstva, pretože nie sú korene, nie sú dejiny, nie je prísľub, nie je rast, nie je proroctvo.

Žiaci z každého prostredia, jazyka a vierovyznania, pretože nikto nesmie zostať vonku, keď sa vyučuje tomu, čo nie je len nejaká vec, ale Život. Rovnaký život, ktorý tvorí nás, a ktorý vytvorí vždy ďalšie svety. Svety rozdielne, jedinečné, akými sme aj my. V našich najhlbších žiaľoch, radostiach, túžbach i clivote. Svety nezištnosti, zmyslu a krásy: [Dostojevského] Idiot, Caravaggiovo povolanie [Matúša], a [Felliniho] blázon z filmu „La Strada“.

Nikdy nezabudnite tieto tri slová: nezištnosť, zmysel a krása. Môžu sa zdať neužitočnými, predovšetkým dnes. Kto sa pustí do podnikania s cieľom nezištnosti, zmyslu a krásy? To nie je ziskové. A predsa od tejto veci, ktorá sa zdá byť neužitočná závisí celé ľudstvo, budúcnosť.“

Toľko z videoposolstva Svätého Otca Františka. Dodajme, že iniciatívu Scholas ocurrentes, ktorej snahou je „spájať školy, športové hviezdy a solidaritu“ a motivovať mládež pozitívnymi vzormi z vrcholového športu, podporoval Jorge Mario Bergoglio ešte v čase, keď bol arcibiskupom Buenos Aires.

Na pomenovanie tejto pedagogiky školy prepojenej s rodinou a sociálnym prostredím pápež František s obľubou používa výrazy „výchovná dedina“ a „výchovná aliancia“. Sieť Scholas ocurrentes zásluhou pápeža Františka získala kánonické uznanie ako súkromné združenie veriacich a má jedno zo sídel aj v Ríme. 

Pápežská nadácia Scholas ocurrentes zakladá svoje pobočky v rozličných krajinách. Jej vedenie tvorí trojica Argentínčanov: verejní aktivisti José María del Corral a Enrique Palmeyro sú profesormi teológie z Katolíckej univerzity Argentíny spolupracujú s biskupom Marcelom Sánchezom Sorondom, kancelárom Pápežskej akadémie vied.

Nadácia Scholas ocurrentes s obľubou využíva mediálne stratégie telemostov a exhibičných športových podujatí v spojení s osobnosťou pápeža Františka. Príkladom bol futbalový zápas na počesť pápeža, v ktorom sa stretli 13. augusta 2013 na rímskom Olympijskom štadióne viaceré hviezdy, ako napr. argentínsky útočník Lionel Messi či taliansky brankár Gianluigi Buffon.

-jb, mh-

05 júna 2020, 16:00