Hľadaj

Vatican News
Pápež položil účastníkom medzinárodného stretnutia Škôl dialógu niekoľko otázok Pápež položil účastníkom medzinárodného stretnutia Škôl dialógu niekoľko otázok 

Odkaz pápeža mladým v Školách dialógu: Nezapredajte svoju identitu

Mladým ľuďom zhromaždeným na stretnutí pápežskej nadácie Školy dialógu (Scholas Occurentes) v Buenos Aires sa prostredníctvom videoposolstva prihovoril pápež František. Povzbudil ich k múdrosti pri nachádzaní a vytváraní vlastnej identity a k vernosti sebe samým a svojim koreňom.

Vo svojom videu sa Svätý Otec František zameral najmä na otázku identity. Po španielsky mladým vysvetľuje, že identita musí byť zakorenená v histórii a vychádzať z príslušnosti k rodine, krajine a spoločenstvu:

„Slovo identita nie je jednoduché. Je to otázka „kto som“. A to je jedna z najdôležitejších otázok, aké si môžeme položiť sami pred sebou, pred inými, pred Bohom, pred dejinami. Kto som? Je to otázka, ktorá ide spolu s otázkou o zmysle môjho života, kto som ja a aký zmysel má môj život. Avšak pozor: nie je to otázka, z ktorej by sa dalo vykrútiť, či dať na ňu odpoveď v rýchlosti alebo na ňu zabudnúť. Je to otázka, na ktorú treba myslieť vždy. Vždy! A nechať ju otvorenú, blízku: Kto som?

Naša identita nie je údaj, ktorý sa stanoví, nie je to nejaké výrobné číslo, nie je to informácia, ktorú môžem nájsť na internete, aby som pochopil kto som. Nie sme niečím totálne definovaným, určeným. Sme na ceste, vyvíjame sa a to jadro identity rastie, rastie a my kráčame, vyvíjame sa naším štýlom, s našimi dejinami, s tým jadrom našej identity. Sme svedkami, sme pisateľmi i čitateľmi nášho života a nie sme jeho jedinými autormi: sme tým, čo o nás sníva Boh, sme takými, ako o sebe sami rozprávame a k čomu sa opäť vraciame, sme tými, čo o nás iní hovoria, zakaždým keď sme verní. Verní našej osobnej integrite, verní našej vnútornej šľachetnosti, verní tomu slovu, pred ktorým ľudia majú strach, verní rýdzosti (koherencii). Neexistuje laboratórna identita, nie je taká. Každá identita má svoju históriu. A pretože má históriu, má príslušnosť. Moja identita pochádza z rodiny, z krajiny, zo spoločenstva. Nemôžete hovoriť o identite bez toho, aby ste nehovorili o príslušnosti. Identita znamená niekam patriť. Patriť k niečomu, čo ma presahuje, čo je väčšie odo mňa.

Nebezpečenstvo tak veľmi prítomné v týchto časoch je to, keď identita zabudne na svoje korene, zabudne odkiaľ prichádza, zabudne svoju históriu, neotvorí sa rozdielom súčasného spolužitia, pozerá na druhého so strachom, vidí v ňom nepriateľa, a tam sa začína vojna.“

Aby sa identita nezvrhla na násilnú, autoritársku a nerešpektujúcu odlišnosti, je potrebné stretnutie s inými a dialóg, zdôraznil Svätý Otec ďalej vo videoposolstve:

„Nenechajte sa oklamať. Starajte sa o svoju príslušnosť. Pretože keď vidíme osoby, ktoré nerešpektujú nič, čo by nás malo spájať, ako často počujeme povedať: „Never mu, pretože ten zapredá aj vlastnú matku“. Každý nech sa spytuje: „Zapredávam svoju príslušnosť? Zapredávam dejiny mojej krajiny? Zapredávam jej kultúru a to, čo som dostal vo svojej rodine? Zapredávam rýdzosť života? Zapredávam dialóg s bratom, aj keď má odlišné názory, prípadne dialóg fingujem?“ Nezapredajte to, čo je v nás najhlbšie, a to je príslušnosť, identita, a to, že pri kráčaní sa stretávajú rôzne identity, aby sa vzájomne obohatili! Vytvára sa bratstvo.“

Tretie medzinárodné stretnutie Škôl dialógu prebieha v argentínskej metropole od 29. októbra do 1. novembra a pri jeho organizovaní sa vatikánska nadácia spojila so židovskou edukatívnou organizáciou World Ort. Stretnutie 400 mladých z 30 miest celého sveta má za cieľ vychovávať mladých k ľudskejšiemu a mierovému svetu prostredníctvom kultúry stretávania.

-ab, jb-

Krátkak ukážka z videoposolstva v španielčine
01 novembra 2018, 17:02