Hľadaj

1588501374076.JPG

Výzvy pápeža k modlitbe za povolania a spoločnému zápasu s pandémiou

Na 4. veľkonočnú nedeľu 3. mája pápež František v poludňajšom príhovore pripomenul 57. svetový deň modlitby za duchovné povolania. Po mariánskej antifóne „Raduj sa, Nebies kráľovná“ opätovne vyjadril solidaritu a povzbudenie v zápase s epidémiou Covid-19 a povzbudil pripojiť sa k medzináboženskej iniciatíve vyprosovania konca pandémie spoločným dňom modlitby, pôstu a dobročinnosti v termíne 14. mája. Pápež pozval k prežívaniu mesiaca máj duchovnou formou návštevy mariánskych pútnických svätýň.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Na poludnie sa Svätý Otec prihovoril zo Sály bibliotéky v televíznom a internetovom prenose. V úvodnej reflexii sa zamyslel nad obrazom z Jánovho evanjelia, kde sa Ježiš predstavuje ako Dobrý pastier, ktorého hlas ovce počúvajú a on ich volá po mene a vyvádza ich na pašu.

Pápež František sa pristavil pri rozlíšení dvoch rozličných jazykov, ktoré sa ozývajú v srdci človeka: Božieho hlasu a hlasu Božieho nepriateľa, ktorý nás chce zviesť z cesty. Spomenul niektoré rozdiely, podľa ktorých možno tieto hlasy rozlíšiť.

Boží hlas sa ponúka, ale nenatíska, na rozdiel od zvodov nepriateľa. Boží hlas nás pozýva k činnému prežívaniu prítomnosti, neuzatvára nás do sklamaní minulosti či strachov z budúcnosti. Boží hlas prináša pokojnú slobodu, hlas zlého naopak vedie k túžbe mať všetko a hneď. Boží hlas sprevádza svetlo a transparentnosť, hlas zlého naopak tma a faloš.

Na orodovanie Panny Márie, Matky dobrej rady, Svätý Otec vyprosoval orientáciu a sprevádzanie pri rozlišovaní týchto dvoch vnútorných hlasov.

Plné znenie úvodného príhovoru

Po modlitbe Raduj sa, Nebies kráľovná a udelení požehnania Svätý Otec pripomenul dnešný Svetový deň modlitieb za duchovné povolania:

„Drahí bratia a sestry, dnes sa slávi Svetový deň modlitby za povolania. Celý život kresťana je neustálou odpoveďou na Božie povolanie, v akomkoľvek životnom stave. Tento Svetový deň nám pripomína to, čo povedal jedného dňa Ježiš, teda, že pole Božieho kráľovstva si vyžaduje veľa práce, a treba prosiť Otca, aby poslal robotníkov pracovať na tomto poli (porov. Mt 9,37-38). Kňazstvo a zasvätený život si vyžadujú odvahu a vytrvalosť; a bez modlitby sa nedá napredovať na tejto ceste. Pozývam všetkých vyprosovať od Pána dar dobrých robotníkov pre jeho Kráľovstvo, so srdcom aj rukami ochotnými pre jeho lásku.“

Osobitné povzbudenie a podporu vyjadril pápež tým, čo sa usilujú správnym spôsobom reagovať na krízu pandémie Covidu-19:

„Ešte raz by som chcel vyjadriť svoju blízkosť chorým na Covid-19, tým, čo sa venujú ich liečeniu i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom trpia kvôli pandémii. Chcem zároveň podporiť a povzbudiť medzinárodnú spoluprácu, ktorá sa uvádza do činnosti rôznymi iniciatívami, aby odpovedala vhodným a účinným spôsobom na ťažkú krízu, ktorú prežívame. Je v skutočnosti dôležité zhromaždiť vedecké kapacity transparentným a nezištným spôsobom, aby sa našli vakcíny a spôsoby liečby a zaistil sa všeobecný prístup k základným technológiám,

ktoré by dovolili každej nakazenej osobe, v každej časti sveta, dostať potrebnú zdravotnú starostlivosť.“

Ďalej pápež František vyzdvihol aj záslužnú činnosť talianskej asociácie Meter, ktorej cieľom je boj proti detskej pornografii a prevencia proti internetovým ohrozeniam mladistvých pedofilmi. Asociácia Meter každoročne organizuje v rámci Talianska Deň zameraný na deti, ktoré sú obeťami násilia, zneužívania a nevšímavosti. Svätý Otec povzbudil všetkých, čo sa angažujú v tejto iniciatíve a poďakoval deťom, ktoré mu zaslali vlastnoručne namaľovaný darček.

„Začali sme pred pár dňami mesiac máj, mesiac špeciálne mariánskeho charakteru, počas ktorého veriaci radi navštevujú svätyne zasvätené Panne Márii. Tento rok, kvôli zdravotnej situácii, sa na tieto miesta viery a nábožnosti prenesme duchovne, aby sme svoje obavy, očakávania a budúce plány vložili do srdca Svätej Panny.“

Svätý Otec pre záverom podporil najnovšiu medzináboženskú iniciatívu výboru pre ľudské bratstvo na aplikáciu Dokumentu z Abú Zabí:

„A keďže modlitba je univerzálnou hodnotou, prijal som návrh Vysokého výboru pre ľudské bratstvo, aby sa blížiaceho sa 14. mája veriaci všetkých náboženstiev zjednotili duchovne v rámci dňa modlitby, pôstu a skutkov milosrdenstva, aby sme prosili Boha o pomoc ľudstvu prekonať pandémiu koronavírusu. Nezabudnite: 14. mája, všetci veriaci spolu, veriaci rozličných tradícií, aby sme sa modlili, postili a konali skutky milosrdenstva.“

Na záver Svätý Otec prešiel k oknu svojej pracovne a požehnal svetu ponad vyprázdnené Námestie sv. Petra.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

03 mája 2020, 16:35