Hľadaj

Pápež František  pri modlitbe Regina caeli vo 4. veľkonočnú nedeľu 3. mája 2020 Pápež František pri modlitbe Regina caeli vo 4. veľkonočnú nedeľu 3. mája 2020 

Regina caeli vo 4. veľkonočnú nedeľu: Ako rozlíšiť Boží hlas od hlasu pokušiteľa

Prinášame plné znenie príhovoru pápeža Františka pred poludňajšou modlitbou Regina caeli – Raduj sa, Nebies kráľovná vo 4. veľkonočnú nedeľu 3. mája 2020. Svätý Otec sa veriacim prihovoril prostredníctvom médií z bibliotéky Apoštolského paláca.

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Štvrtá veľkonočná nedeľa, ktorú dnes slávime, je venovaná Ježišovi, Dobrému pastierovi. Evanjelium hovorí: „... ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene...“ (Jn 10,3). Pán nás volá po mene; volá nás, pretože nás miluje. Avšak, ako hovorí ďalej Evanjelium, sú tu iné hlasy, ktoré netreba nasledovať: hlasy cudzích, zlodejov a zbojníkov, ktorí chcú ovciam ublížiť.

Tieto rôzne hlasy zaznievajú v našom vnútri. Je tam hlas Boha, ktorý sa jemne prihovára svedomiu, no aj pokušiteľský hlas, ktorý navádza na zlo. Ako rozpoznať hlas dobrého pastiera od hlasu zlodeja; ako odlíšiť inšpiráciu pochádzajúcu od Boha od návrhov zlého? Dá sa naučiť tieto dva hlasy rozlišovať: hovoria totiž, každý iným jazykom, t. j. majú rozdielne spôsoby, ktorými klopú na naše srdce. Prihovárajú sa rozdielnym jazykom.

Tak ako dokážeme rozlíšiť jeden jazyk od druhého, dokážeme rozlíšiť aj hlas Boha od hlasu zlého. Boží hlas nikdy k ničomu nenúti: Boh ponúka, nenatláča sa. Naopak, hlas zlého zvádza, útočí, nanucuje: vzbudzuje oslňujúce ilúzie, atraktívne, avšak pominuteľné pocity. Spočiatku chlácholí, vštepuje nám presvedčenie, že sme všemohúci, ale potom nás nechá s prázdnotou vo vnútri a obviňuje nás: „Nestojíš za nič.“ Boží hlas nás, naopak, napráva s obrovskou trpezlivosťou, ale vždy nás povzbudzuje, utešuje: vždy v nás živí nádej. Boží hlas je hlasom, ktorý otvára obzory, zatiaľ čo hlas zlého ťa vedie k múru, do kúta.

Je tu i ďalší rozdiel. Hlas nepriateľa odvracia od prítomnosti a chce, aby sme sa sústredili na svoje obavy z budúcnosti alebo na smútok z minulosti – nepriateľ nemá rád prítomnosť –: znovu vyťahuje roztrpčenia, spomienky na utrpené krivdy, na toho, kto nám spôsobil zlo..., mnohé mrzké spomienky. Boží hlas však hovorí o prítomnosti: „Teraz môžeš urobiť niečo dobré, teraz môžeš praktizovať kreatívnu lásku, teraz sa môžeš zbaviť smútku a výčitiek svedomia, ktoré držia tvoje srdce vo väzení“. Povzbudzuje nás, posúva nás vpred, ale hovorí do súčasnosti: teraz.

A ešte ďalšia vec: tie dva hlasy v nás vyvolajú odlišné otázky. Tá, ktorá pochádza od Boha, bude: „Čo mi osoží?“. Naopak, pokušiteľ bude trvať na inej otázke: „Čo sa mi chce?“ Čo sa mi chce: hlas zlého sa vždy točí okolo ega, jeho popudov a potrieb, chcieť všetko a hneď. Je to ako rozmary detí: všetko a teraz hneď. Hlas Boha však nikdy nesľubuje radosť za nízku cenu: pozýva nás prekročiť naše ego, aby sme našli pravé dobro, pokoj. Pamätajme si: zlo nikdy neprináša pokoj, najskôr spôsobí poblúznenie, aby potom zanechať trpkosť. Taký je štýl zla.

Hlas Boží a hlas pokušiteľa sa nakoniec prihovárajú z rozdielnom „prostredí“: nepriateľ uprednostňuje tmu, faloš, klebety; Pán miluje denné svetlo, pravdu, úprimnú priezračnosť. Nepriateľ nám bude hovoriť: „Uzavri sa sám v sebe, aj tak ti nikto nerozumie a nepočúva ťa, nikomu nedôveruj!“ Dobro, naopak, pozýva otvoriť sa a byť priezračnými a dôverujúcimi Bohu a iným.

Drahí bratia a sestry, v tento čas nás mnohé myšlienky a obavy vedú k tomu, aby sme vstúpili do seba. Dajme pozor na to, aké hlasy prichádzajú k nášmu srdcu. Pýtajme sa odkiaľ pochádzajú. Prosme o milosť rozpoznať a nasledovať hlas Dobrého pastiera, ktorý nám dáva vyjsť von z ohrady egoizmu a privádza nás na pastviny slobody. Nech Panna Mária, Matka dobrej rady, usmerňuje a sprevádza naše rozlišovanie.

(Preklad:  Slovenská redakcia VR, Martina Korytiaková)

-jb-

03 mája 2020, 18:50