Hľadaj

Vatican News

V máji svätý Otec pozýva k modlitbe za stálych diakonov

Apoštolát modlitby sa v máji zameriava na službu diakonov, ktorých nazýva „strážcami služby v Cirkvi“. Svätý Otec zvlášť pamätá na trvalých diakonov, ktorí majú svoje rodiny a sviatostný život prijatého posvätného rádu diakonátu spájajú so životom vo sviatostnom manželstve. Práve na hodnotu rodiny sa v tomto mesiaci zameriava úmysel miestnej cirkvi na Slovensku.

Svätý Otec František svoj modlitbový úmysel predstavil v pravidelnom krátkom videu s obrázkami z tvorivej dielne Vatican Media týmito slovami:

„Diakoni nie sú kňazi druhej kategórie. Tvoria súčasť kléru a žijú svoje povolanie v rodine a s rodinou. Venujú sa službe chudobným, ktorí v sebe nosia tvár trpiaceho Krista. Sú strážcami služby v Cirkvi. Modlime sa, aby diakoni, verní službe Slova a chudobným, boli oživujúcim znamením pre celú Cirkev.“

Trvalí diakoni, ktorí zväčša majú svoje rodiny a so súhlasom manželky zasvätili svoj život službe Božieho slova a práci na poli dobročinnosti, sú v rozličných krajinách v rozličných početných zastúpeniach. Ako sa uvádza v sprievodnej správe Svetovej modlitbovej siete pápeža, v súčasnosti je ich na celom svete vyše 46 tisíc.

Nedávna špeciálna synoda pre región Amazónie 

poukázala na veľkú dôležitosť trvalých diakonov práve v odľahlých oblastiach, kam kňaz zavíta len raz za dlhší čas. V posynodálnej exhortácii Milovaná Amazónia pápež František píše, že trvalých diakonov by bolo treba pre túto oblasť ešte oveľa viac (porov. Querida Amazonia, 92). Ich službu a nové povolania je preto potrebné podporovať. Príležitosťou na to je aj terajšie pozvanie Svätého Otca v úmysle Apoštolátu modlitby na mesiac máj.

Apoštolát modlitby sa máji duchovne spája v zameraní na tieto úmysly univerzálnej a miestnej Cirkvi:

„Za  diakonov, aby svojou vernou službou Božiemu  slovu a  chudobným boli podnetným príkladom pre celú Cirkev“ – všeobecný evanjelizačný  úmysel. 

„Aby všetci ľudia rešpektovali identitu rodiny a uznali jej nenahraditeľný prínos pre celú spoločnosť“ - úmysel slovenských biskupov. 

-jb-

06 mája 2020, 11:11