Hľadaj

Nová kniha pápeža Františka "Rozdielni a jednotní" Nová kniha pápeža Františka "Rozdielni a jednotní" 

„Rozdielni a jednotní“ – nová kniha pápeža Františka o hodnote komunikácie

V pondelok 25. mája vychádzajú v knižnej podobe myšlienky pápeža Františka na tému komunikácie a medziľudských vzťahov. Publikácia nesie názov „Rozdielni a jednotní. Komunikujem, teda som“ a jej vydanie má aj ekumenický odkaz. Úvod k pápežovým textom napísal canterburský arcibiskup Justin Welby, hlava Anglikánskeho spoločenstva.

Dátum vydania knihy je symbolický tým, že sa kryje s 25. výročím podpisu pápeža sv. Jána Pavla II. pod jeho encyklikou Ut unum sint o ekumenizme. Publikácia „Rozdielni a jednotní. Komunikujem, teda som“ vychádza vďaka spolupráci Vatikánskeho knižného vydavateľstva (LEV) a Dikastéria pre komunikáciu v bezprostrednej blízkosti Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý tento rok pripadol na nedeľu 24. mája.

Kniha tvorí súčasť ekumenickej edície 

vydavateľstva LEV „Výmena darov“ (Scambio dei doni). Predslov napísal Justin Welby, arcibiskup Canterbury, líder svetového Anglikánskeho spoločenstva. Konštatuje v ňom, že „najkrajšie a najplodnejšie medziľudské vzťahy sú tie, ktoré sú založené na láske, ktorú má Boh k nám.“ V edícii predtým podobne vyšli dva zväzky textov pápeža Františka s úvodmi od konštantínopolského patriarchu Bartolomeja a od moskovského patriarchu Kirilla.

Taliansky titul má v sebe slovnú hru v slove com-unico písanom so spojovníkom (tal. orig. Diversi e uniti. Com-unico quindi sono, angl. Diverse and united: I com-municate, therefore I am). Pápež František takto dáva do vzťahu spoločné s jedinečným. 

Kniha „Rozdielni a jednotní. Komunikujem, teda som“ obsahuje zozbierané texty z pera pápeža Františka, medzi ktorými je aj doposiaľ nepublikované zamyslenie s názvom: „S pohľadom Ježiša“. Svätý Otec v ňom vychádza z evanjeliového príbehu o bohatom mladíkovi, ktorý sa Ježiša pýta, čo má urobiť, aby získal večný život.

Pápež František poukazuje na skutočnosť, že Ježiš sa na mladíka zahľadel s láskou. Totiž kresťanská viera „je založená na tomto jednoduchom tvrdení: Ježiš má božskú prirodzenosť a Boh je láska“. Bez tohto pohľadu lásky „sa môže ľudská komunikácia ľahko stať len akýmsi dialektickým duelom“.

Základom každej formy komunikácie a medziľudského vzťahu je ochota načúvať tomu druhému. Ako zdôrazňuje Svätý Otec, v tomto „sa máme čo učiť od svätého kardinála Johna Henryho Newmana. Jeho reflexia sa sústreďovala osobitne na dimenziu predstavivosti a „dispozície“ srdca, ktoré zohráva dôležitejšiu úlohu než rozum, aby človek mohol byť skutočne dotknutý skúsenosťou viery“.

Okrem talianskeho vydania LEV vyjde kniha pápeža Františka „Rozdielni a jednotní. Komunikujem, teda som“ aj v iných vydavateľstvách. Okrem taliančiny tak bude dostupná v angličtine, španielčine, francúzštine, portugalčine, chorvátčine a rumunčine.

-zk, jb-

25 mája 2020, 09:34