Hľadaj

Obálka e-knihy Alvera Metalliho s predhovorom pápeža Františka Obálka e-knihy Alvera Metalliho s predhovorom pápeža Františka 

Pápež napísal predhovor ku knihe Karanténa, zápiskom z argentínskej favely

Svätý Otec František prejavuje svoju blízkosť ľuďom trpiacim dôsledkami pandémie Covid-19 v rozličných častiach sveta. Zvláštnu pozornosť venuje chudobným. Dvakrát telefonoval do postihnutých brazílskych oblastí a sleduje aj životné zápasy chudobných vo svojej vlasti. Dôkazom toho je jeho predhovor k e-knihe taliansko-argentínskeho novinára Alvera Metalliho s názvom „Karanténa“.

Pápež osobne pozná chudobné štvrte - tzv. „favelas“ - v argentínskom Buenos Aires. Preto keď ho spisovateľ Alver Metalli požiadal o predhovor ku knihe zápiskov z vlastného dobrovoľníckeho pobytu v tamojšej favele La Carcova v čase karantény pandémie, Svätý Otec súhlasil.

Metalliho pritiahol k pobytu v La Carcova príklad miestneho kňaza, známeho ako  „otec Pepe“. Farnosť sv. Jána Bosca sa denne stará okrem iného o výdaj stravy pre 2500 ľudí, v čase epidémie zvlášť ohrozených. Aj to je prejavom duchovného odkazu dona Giussaniho, zakladateľa hnutia Comunione e liberazione a zasvätených členiek hnutia zvaných „memores“.

Zozbierané príbehy a postrehy zo života v jednej z najväčších a najchudobnejších štvrtí Buenos Aires rozprávajú práve o bolesti marginalizovaných ľudí, avšak aj o širokej charitatívnej činnosti kresťanskej komunity na zmiernenie hrozivých účinkov vírusu Covid-19.

„Čítanie tohto zápisníka nám všetkým prospeje,“ píše pápež František v predhovore elektronickej knihy o chudobnej štvrti, ktorá patrila do jeho arcidiecézy, v ktorej bol 15 rokov biskupom. Spomína si na kňazov a dobrovoľníkov, ktorí tam s láskou pracujú, a „vyžarujú Boha“. Na vyjadrenie zmyslu kresťanskej skúsenosti vyrozprávanej v knihe cituje pápež František jednu z piesní známeho talianskeho folkového speváka Fabrizia de André s názvom La Cittá vecchia (Staré mesto). Svätý Otec píše:

„Verše talianskeho pesničkára Fabrizia de André rozprávajú o neslávnych štvrtiach, kam «slnko dobrého Boha svojimi lúčmi nedosiahne», pretože je príliš zaneprázdnený «zohrievaním ľudu iných štvrtí». Táto kniha nám ukazuje, že vďaka daru svedectva neexistuje oblasť, ani keby bola najtemnejšia, kde by lúč dobrého Pána nedosiahol, aby zohrial srdcia a osvetlil životy, ktoré by inak boli neviditeľné.“

Svätý Otec pozná osobne aj spisovateľa Mettaliho, ktorý pritiahnutý príkladom kňaza pôsobiaceho vo favele opustil pohodlný život, aby šiel pomáhať chudobným. Pápež v predhovore knihy píše: „Pred šiestimi rokmi zanechal svoj krásny dom v rezidenčnej štvrti Buenos Aires, aby žil v chatrčiach v La Carcove. [...] Urobil to, pretože cítil, že týmto spôsobom môže lepšie a s radosťou uskutočňovať svoje povolanie.“

E-kniha „Karanténa“ od Alvera Metalliho bola uverejnená symbolicky v deň vydania posolstva Svätého Otca Pápežským misijným dielam, 21. mája. Zápisky taliansko-argentínskeho novinára Alvera Metalliho vyšli vo vydavateľstve San Paolo a sú k dispozícii dvojjazyčne: taliansky a španielsky.

-mh, jb-

23 mája 2020, 12:44