Hľadaj

2020.05.04-libro-lev-GPII-100-anni-01.jpg

Pápež František pripomenul sv. Jána Pavla II. mladým, ktorí ho už nezažili

S predslovom od pápeža Františka vyšla obrazová publikácia „Svätý Ján Pavol II.: 100 rokov – slová a obrazy“. Je určená najmä mladým ľuďom, ktorí ho už sami nezažili ako pápeža.

Pri storočnici narodenia Karola Wojtylu sa pápež František v predhovore ku knihe priznáva, že sám ako kňaz a biskup hľadel na veľkého pápeža a jeho svedectvo ako na vzor vernosti Evanjeliu. Pripomína tiež jeho mimoriadny vychovávateľský dar:

„Bol to neobyčajný vychovávateľ toľkých mladých, ktorí boli jeho prostredníctvom, ako mladého kňaza, uvedení na cestu viery - konkrétnej, dosvedčenej, žitej v každom okamihu života.“

Obrazovo i myšlienkovo pútavé dielo z Vatikánskeho knižného vydavateľstva je zbierkou výrokov a obrazov pápeža, ktorému mnohí dávajú prívlastok Veľký. Kniha má aj anglickú a poľskú mutáciu vydanú v spolupráci s miestnymi vydavateľstvami.

Pápež František v úvode ku knihe veľmi zdôrazňuje 

v živote sv. Jána Pavla II. prítomnosť utrpenia, ktoré ho sprevádzalo viacerými etapami života a podpísalo sa na jeho obdivuhodnej duchovnej sile a na presvedčivosti jeho kresťanského svedectva:

„Dosvedčil, že aj v ťažkej skúške choroby, nesenej každodenne v spojení s Bohom, ktorý sa stal človekom a bol ukrižovaný pre našu spásu, si môžeme zachovať radosť, môžeme zostať sami sebou. Môžeme prežívať radosť v istote stretnutia sa so vzkrieseným Kristom“.

-jb-
 

19 mája 2020, 19:55