Hľadaj

Vatican News

V tretí deň exercícií Svätý Otec meditoval o dráme Exodu

Streda 4. marca bola vo Vatikáne bez generálnej audiencie. Pápež František pokračuje vo svojich duchovných cvičeniach, ktoré si robí v Dome sv. Marty, spojený na diaľku s exercičným domom v Aricci. Svätý Otec sa postupne zotavuje z prechladnutia, a ako znovu potvrdil novinárom vatikánsky hovorca Matteo Bruni, nemá zistené žiadne príznaky nejakej inej choroby.

Pápež František každý deň slávi svätú omšu a na diaľku je zapojený do duchovných cvičení v Aricci, uviedol hovorca Bruni. Medzi duchovnými podnetmi, ktoré exercitantom denne predkladá taliansky biblista páter Pietro Bovati bola dnes ráno téma z knihy Exodus o dramatickom úteku Izraelitov pred Egypťanmi a ich záchrane prechodom cez Červené more (Ex 14,1-31). Exercitátor jej dal názov „nočný prechod“.

„Ľudia dnes majú strach, lebo sa cítia byť prachom,“ 

no protilátkou na tento strach nie je akási nakalibrovaná dávka všeobecných „ľudských hodnôt“, ale len a jedine Božie slovo, ktoré vstupuje do ľudských dejín a dodáva odvahu v konkrétnej situácii, ukazujúc smer počas „nočného prechodu“, bez skratiek alebo kúzelníckych paličiek. Predovšetkým vo chvíli, keď sa zakusujú ťažkosti, alebo priam pohroma“.

V tomto duchu sa prihovoril dnes ráno páter Bovati svojim poslucháčom v kaplnke Domu Božského Učiteľa. Členovia Rímskej kúrie sú už tretí deň stíšení a sústredení v modlitbe a rozjímaní. Súčasťou duchovných cvičení je aj spoločná adorácia a slávenie Eucharistie.

Duchovnými cvičeniami ich sprevádza najmä biblická postava Mojžiša. Mojžiš je vzorom „Božieho služobníka“, muža poslušnej poddajnosti voči Bohu a zároveň odvahy: „človeka poslušného a tiež odvážneho, poddajného a súčasne aktívneho sprostredkovateľa poddajnosti pre druhých“.  Mojžiš je konfrontovaný so strachmi ľudu a naráža i na jeho spätkovanie, keď sa na púšti začína v myšlienkach vracať k istotám niekdajšieho egyptského otroctva. Ľud premýšľa v zmysle „lepšie byť živým otrokom než človekom slobodným, no zabitým“.

Ako vysvetlil na príklade Mojžiša páter Bovati, v tejto situácii „tá prvá, základná služba Božieho muža spočíva nie v napomínaní, obviňovaní zo skazenosti, nestatočnosti, nevďačnosti či hlúposti, a ani nie v opúšťaní ustráchaných a vyberaním si len tých odvážnejších, považujúc toho, kto má strach za nevhodného pre duchovné podujatie“. Ale znamená to „službu dodávania odvahy, ktorá spočíva v slove vlievajúcom dôveru“, a toto sa celkom isto nezakladá na „ľudských hodnotách“.

Moc daná Mojžišovi nie je magická, vysvetlil ďalej exercitátor: „Moc Bohom udelená prorokovi uskutočňuje divotvorné udalosti, pretože tieto sú na prvom mieste sprostredkovaniami spásy pre druhých, pre bezbranných; sú zacielené na dobro chudobných: je to teda moc lásky, milosrdenstva.“   

Ako evanjeliovú paralelu k dráme záchrany Izraelitov pri Exode vybral páter Bovati stať z Matúša o Ježišovom utíšení búrky na mori (Mt 14,22-32), ktorá vrcholí vyznaním viery učeníkov v poklone a vzdávaní chvály: „Naozaj si Boží Syn!“ Z modlitieb žaltára odporúčal páter Bovati ako záver meditácie Dávidov žalm 124:

„Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael, keby sa nás Pán nebol ujal, keď ľudia povstali proti nám, vari by nás živých boli prehltli, keď proti nám blčala ich zúrivosť.

Vari by nás bola voda zaliala a riava sa prevalila cez nás. Vari by sa boli prevalili cez nás rozbúrené vody.

Nech je velebený Pán, že nás nevydal ich zubom za korisť. Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov. Slučka sa roztrhla a my sme na slobode.

Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.“

Stredajšou večernou témou meditácie bola cesta Izraelitov púšťou (Ex 15,22-16,8), Matúšova scéna posledného súdu (Mt 25,31-46) a Žalm 23.

-jb-

04 marca 2020, 18:40