Hľadaj

Ilustračná snímka Ilustračná snímka  

Vyšlo posolstvo pápeža Františka k 54. svetovému dňu médií: Život sa stáva príbehom

Na sviatok patróna novinárov sv. Františka Saleského 24. januára vyšlo posolstvo Svätého Otca k 54. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov. Jeho téma znie: „«Aby si mohol rozprávať svojmu synovi» (Ex 10,2). Život sa stáva príbehom“.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Pápež František sa v tomto roku v posolstve zameral na význam „narácie“, čiže rozprávania príbehov. Podelenie sa s príbehmi je dôležitou zložkou komunikácie a súčasťou života človeka a jeho vzťahu s Bohom. Svätý Otec hneď na úvod zdôrazňuje spätosť rozprávania s pravdou a dobrom, keď píše, že „na to, aby sme nepoblúdili, potrebujeme dýchať pravdu dobrých príbehov: príbehov, ktoré budú vychovávať, nie pustošiť; príbehov, ktoré pomôžu nájsť korene a silu kráčať ďalej pospolu.“

Posolstvo ku Dňu médií Svätý Otec rozdelil do piatich bodov (1) Utkávanie príbehov, (2) Nie všetky príbehy sú dobré, (3) Príbeh príbehov, (4) Príbeh, ktorý sa obnovuje, (5) Príbeh, ktorý nás obnovuje.

„Človek je bytosť rozprávajúca,“ píše pápež František s obrazným vyjadrením, 

že „netkáme len šaty, ale aj príbehy“, nielen „textílie“, ale aj „texty“. Príbehy majú teda „spoločnú tkanú štruktúru“. Rozprávania nám „môžu pomôcť pochopiť a povedať kto sme“, a „pohrúžením sa do príbehov môžeme znovu nájsť hrdinské motivácie, aby sme čelili výzvam života“.

Svätý Otec upozorňuje v posolstve i na to, že mnoho príbehov nás „mámi, aby nás presvedčili, že ku šťastiu neustále potrebujeme „mať, vlastniť a konzumovať“, a tak často tieto „tkáčske štruktúry“ komunikácií produkujú „deštruktívne príbehy a provokácie“. Toto treba riešiť „múdrosťou prijímať a vytvárať krásne, pravdivé a dobré príbehy“, povzbudzuje pápež:

„Potrebujeme odvahu odmietať tie falošné a zlomyseľné. Potrebujeme trpezlivosť a rozlišovanie, aby sme znovu objavili príbehy, ktoré nám pomôžu nestratiť niť uprostred mnohých trhlín dneška; príbehy, ktoré by znovu priniesli na svetlo pravdu o tom, kto sme, a to aj v nepovšimnutom hrdinstve každodenného života.“

„Príbehom príbehov“ nazval pápež František Sväté písmo, pretože predstavuje nespočetné udalosti, národy a osoby a od počiatku vyjavuje Boha, ktorý je „stvoriteľom a rozprávačom zároveň“. „Biblia je veľkolepým príbehom lásky medzi Bohom a ľudstvom“, v centre ktorého je Ježiš, píše Svätý Otec.

Po pripomenutí základného biblického rozprávania v knihe Exodus o tom, ako Boh vstupuje do dejín jeho ľudu, Svätý Otec pripomína, že Ježiš hovoril o Bohu „nie abstraktnými príhovormi, ale podobenstvami a krátkymi rozprávaniami čerpajúcimi z každodenného života. Tu sa život stáva príbehom, a pre poslucháča sa potom príbeh stáva životom: toto rozprávanie vstupuje do života toho, kto počúva a premieňa ho.“

„Kristov príbeh nie je akýmsi pokladom minulosti, ale je naším príbehom, stále aktuálnym,“ pripomína Svätý Otec a poukazuje aj na dôstojnosť každého ľudského príbehu: „Ľudstvo si zasluhuje rozprávania hodné jeho výšky, tej závratnej a fascinujúcej výšky, 

do ktorej ho vyzdvihol Ježiš.“

Pri pohľade na Sväté písmo a životy svätých pápež František poukazuje na dielo Ducha Svätého, ktorý „slobodne píše do nášho srdca, obnovujúc v nás pamäť toho, kým sme v očiach Božích“. S pohľadom Rozprávača (pápež ho píše s veľkým R), ktorý jediný má definitívny uhol pohľadu, sa približujeme „k protagonistom, našim bratom a sestrám, aktérom po našom boku v dnešných dejinách“.

Nejde tu teda o nejaké techniky „storytellingu“, ani o robenie reklamy, ale o to, „aby sme si udržiavali pamäť toho, kým sme v Božích očiach, aby sme svedčili o tom, čo Duch vpisuje do sŕdc, aby sme každému vyjavili, že jeho príbeh obsahuje úžasné zázraky.“

Posolstvo Svätého Otca Františka ku Dňu médií vyúsťuje do slov modlitby s očami upretými na Pannu Máriu, „ženu a matku“, ktorá „utkala v lone Slovo božie“ a „vyrozprávala svojím životom Božie skutky“.

24 januára 2020, 16:39