Hľadaj

Vatican News
2019.03.15 nonno, mano, nipote 2019.03.15 nonno, mano, nipote 

Zverejnili tému Dňa médií 2020 o spojení pamäte so životom

„«Aby si mohol rozprávať svojmu synovi» (Ex 10,2). Život sa stáva dejinami.“ Tak znie téma budúcoročného 54. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov, ktorý Cirkev slávi v nedeľu pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.

Ako sa uvádza v komuniké Svätej stolice, pápež František chce prostredníctvom spomínaného názvu vybraného z Knihy Exodus zdôrazniť, „ako je v komunikácii osobitne vzácne dedičstvo pamäte“.

Svätý Otec častokrát prízvukuje, že „niet budúcnosti bez toho, aby sme boli zakorenení v žitých dejinách“. Pamäť je zároveň dynamickou skutočnosťou, prostredníctvom 

nej „dochádza k odovzdávaniu príbehov, nádejí, snov a skúseností z jednej generácie na druhú“.

Ako sa píše v tlačovej správe, „komunikácia je teda povolaná prostredníctvom rozprávania uvádzať do spojenia pamäť so životom. Ježiš používal podobenstvá, aby komunikoval životodarnú silu Božieho kráľovstva, ponechávajúc poslucháčom slobodu prijať tieto príbehy a vzťahovať ich aj na seba samých. Sila príbehu je vyjadrená v schopnosti plodiť zmenu. Príkladný príbeh má premieňajúcu moc. Zakúšame to, keď sa prostredníctvom príbehu konfrontujeme so životmi svätých.“

Komunikovať bohatý odkaz svedectva mučeníkov vyzval pápež František aj pri nedávnom stretnutí s členmi vatikánskeho Dikastéria pre komunikáciu.

Do centra budúcoročného posolstva pápež postavil ľudskú osobu s jej vzťahmi a jej vrodenou schopnosťou komunikovať. „Svätý Otec vyzýva všetkých, nikoho nevynímajúc, rozvíjať nasledujúci talent: urobiť z komunikácie nástroj na budovanie mostov, na spájanie a zdieľanie krásy toho, že sme bratmi, v čase poznačenom kontrastmi a rozdeleniami“.

-zk-

28 septembra 2019, 16:32