Hľadaj

Vatican News

Pápež sa modlil na Španielskom námestí: Nie sme stvorení pre zlo, ale pre lásku

V predvečer slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie pápež František na Španielskom námestí v centre Ríma vyprosoval pre obyvateľov mesta vernosť Kristovi a vyslobodenie sa z reťazí zla. Svätý Otec sa zastavil na modlitbu aj v hlavnej mariánskej bazilike Santa Maria Maggiore.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá sa viaže na dátum 8. decembra, je v liturgickom kalendári latinského obradu tento rok prenesená na nasledujúci deň. Svätý Otec sa tak v Druhú adventnú nedeľu popoludní vybral z Vatikánu do ulíc Večného mesta, aby si v predvečer sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie uctil jej zasvätené miesta spolu s obyvateľmi Ríma.

Kroky pápeža smerovali najprv do Baziliky Santa Maria Maggiore, 

pred oltár so starobylou milostivou ikonou Salus populi romani. Odtiaľ sa už presunul na tradičné miesto mariánskej pobožnosti pod známymi Španielskymi schodmi, kde sa na námestí s mariánskym stĺpom, v susedstve sídla Kongregácie pre evanjelizáciu národov, zhromaždili obyvatelia a majitelia obchodov tejto luxusnej obchodnej štvrte, predstavitelia mesta, ale aj veľký počet chorých na vozíčkoch sprevádzaných príbuznými či dobrovoľníkmi.

Mesto Rím sa pripravovalo na slávnosť novénou v neďalekom Kostole dvanástich apoštolov. Otcovia minoriti z tamojšieho kláštora sa od dopoludnia postarali o duchovný program a boli k dispozícii kajúcnikom aj ako spovedníci. Bronzovú sochu Immaculaty na 12-metrovom mramorovom stĺpe vyzdobili vencom mestskí hasiči.

Na Španielske námestie prichádzajú pápeži v tento deň pravidelne už od roku 1953. Svätý Otec dnes prišiel ešte dostatočne pred súmrakom, 15 minút pred štvrtou, v sprievode prefekta Pápežského domu Mons. Georgea Gaensweina a hlavného ceremoniára Mons. Guida Mariniho. Po zvítaní sa s primátorkou mesta Virginiou Raggiovou začal mariánsku pobožnosť znakom kríža. Za spevu Loretánskych litánií položili pod sochou Immaculaty veľký kôš bielych ruží so stuhou s pápežským emblémom.

Modlitba pápeža Františka k Nepoškvrnenej 

Po doznení litánií Svätý Otec predniesol modlitbu k Nepoškvrnenej Panne a Matke ako tej, ktorá „aj do najhustejšej tmy odráža ako zrkadlo lúč svetla Vzkrieseného Krista“. Obrátil sa na ňu aj týmito slovami:

„Ty, Matka, nám pripomínaš, že sme hriešnici, ale nie sme už otrokmi hriechu! Tvoj Syn svojou obetou zlomil moc zla, premohol svet. O tomto rozpráva všetkým pokoleniam tvoje srdce, jasné ako nebo, na ktorom vietor rozohnal každý mrak.

Ty nás napomínaš, že nie je jedno a to isté byť hriešnikmi a byť skazenými: je v tom veľký rozdiel. Jedna vec je upadnúť, no potom v kajúcnosti znovu povstať s pomocou Božieho milosrdenstva. Iná vec je pokrytecká spolupráca so zlom, skazenosť srdca, ktoré sa navonok ukazuje bezchybné, ale vo vnútri je plné zlých úmyslov a nízkych egoizmov.

Tvoja čistota nás volá k úprimnosti, k priezračnosti, k jednoduchosti. Ako veľmi potrebujeme byť oslobodení od skazenosti srdca, ktorá je tým najväčším nebezpečenstvom!

Toto sa nám zdá byť nemožným, tak veľmi sme si privykli, avšak je to na dosah ruky. Stačí pozdvihnúť zrak k tvojmu úsmevu Matky, k tvojej neskalenej kráse, aby sme nanovo pocítili, že nie sme stvorení pre zlo, ale pre dobro, pre lásku, pre Boha!“

Na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie vyprosoval Svätý Otec pre mesto Rím i pre celý svet od Vzkrieseného Krista „rozlámanie reťazí zla, vyslobodenie z pút závislostí, prerušenie tých najzločinnejších väzieb a obmäkčenie zatvrdnutých sŕdc“.

„A ak sa toto udeje vo vnútri ľudí, ako sa zmení tvár mesta!“ – dodal Svätý Otec. Modlitbu pred slávnostne vyzdobenou sochou Immaculaty uzavrel slovami vďaky adresovanými Nepoškvrnenej Matke:

„Vďaka, že nás svojou čírosťou povzbudzuješ, aby sme sa nehanbili za dobro, ale za zlo. Pomáhaš nám držať si ďaleko od seba Zlého, ktorý nás podvodne priťahuje k sebe, do vírov zla. Dávaš nám tú blaživú pamäť, že sme deťmi Boha, Otca nekonečného dobra, večného zdroja života, krásy a lásky. Amen.“

08 decembra 2019, 20:36