Hľadaj

Vatican News

Anjel Pána 8. decembra: Mária je „celá krásna“ a „celá svätá“

Pri modlitbe Anjel Pána v Druhú adventnú nedeľu 8. decembra sa pápež František zameral na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá sa tento rok prenáša na nasledujúci deň. Vyzval tiež k modlitbe za úspech rokovaní na ukončenie vojny na Ukrajine a pripomenul blahorečenie v Guatemale. Večer si prišiel uctiť Pannu Máriu do Baziliky Santa Maria Maggiore i pred jej sochu na Španielskom námestí.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Svätý Otec František v poludňajšom príhovore z okna pápežského paláca zameral pozornosť veriacich na ďalší krok v úsilí o vyriešenie vojnového konfliktu na východe Ukrajiny, ktorým je stretnutie tzv. Normandskej kontaktnej skupiny:

„Zajtra sa bude konať v Paríži stretnutie prezidentov Ukrajiny, Ruska a Francúzska 

a Nemeckej  federálnej kancelárky - známe pod označením Format Normandie – zamerané na hľadanie riešení bolestného konfliktu, prebiehajúceho už roky na východnej Ukrajine. Sprevádzam toto stretnutie svojou modlitbou, modlitbou intenzívnou, lebo ten pokoj tam veľmi treba, a pozývam vás urobiť podobne, aby táto iniciatíva politického dialógu prispela tak, že to prinesie ovocie mieru a spravodlivosti tejto oblasti a jej obyvateľom.“

Pápež pripomenul slávnosť v Guatemale, kde bol v sobotu 7. decembra blahorečený rehoľník z kongregácie Školských bratov James Miller, pôvodom z USA: „Nech mučeníctvo tohto príkladného vychovávateľa mladých, ktorý zaplatil životom za svoju službu ľudu a Cirkvi v Guatemale, posilní v tejto milovanej krajine cesty spravodlivosti, pokoja a solidarity. Potlesk pre nového blahoslaveného!“

Bl. James Miller bol zavraždený z nenávisti voči viere v roku 1982 na území diecézy Huehuetenango, kde sa aj blahorečenie konalo.

Svätý Otec na diaľku pozdravil aj Loreto, kde 8. decembra v pútnickej Bazilike Nazaretského domu slávnostne začali Jubilejný loretánsky rok. Svätú bránu tam v zastúpení pápeža Františka otvoril vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin.

Pred zvyčajným zaželaním dobrej chuti k obedu Svätý Otec všetkým zaželal zdarné prežívanie Adventu a poprosil o modlitbu:

„Všetkým vám prajem požehnaný sviatok a zdarné adventné napredovanie smerom k Vianociam, pod vedením Panny Márie. Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť.“

Príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Dnes máme slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá má svoje miesto v kontexte Adventu ako obdobia očakávania, že Boh splní, čo prisľúbil. Avšak dnešná slávnosť ohlasuje, že niečo sa splnilo a to v osobe a v živote Panny Márie. Dnes máme do činenia so samým počiatkom tohto splneného prísľubu, lebo nastal ešte pred samotným narodením Matky nášho Pána. Jej nepoškvrnené počatie nás privádza až k momentu, kedy začal Máriin život pulzovať v lone jej matky: už tam bola prítomná Božia posväcujúca láska, ktorá Máriu ochránila od nákazy zla, ktorá je spoločným dedičstvom ľudského pokolenia.

V dnešnom Evanjeliu zaznieva anjelov pozdrav Márii: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou“ (Lk 1,28). Boh na ňu myslel a chcel ju už od vekov vo svojom nedozernom pláne, ako stvorenie plné milosti, čiže vrchovato naplnené jeho láskou. Avšak aby sme boli naplnení, musíme tomu vytvoriť priestor, nechať sa vyprázdniť, odovzdať sa. Presne tak, ako to urobila Mária, ktorá sa vedela započúvať do Božieho slova a totálne dôverovať jeho vôli, prijmúc ju do svojho života bez akýchkoľvek výhrad. V nej sa preto Slovo stalo telom. To sa mohlo udiať iba vďaka jej „áno“. Anjelovi, ktorý jej oznamuje, že sa stane Ježišovou matkou, Mária odpovedá: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (v. 38).

Mária sa nezamotáva v rôznych zdôvodňovaniach, nekladie Pánovi prekážky, ale pohotovo sa spoľahne a prenecháva priestor konaniu Ducha Svätého. Okamžite dáva Bohu k dispozícii celé svoje bytie a svoj osobný život, aby ho samotné Božie slovo a jeho vôľa pretvárali a priviedli k naplneniu. Takto, v dokonalej zhode s tým plánom, ktorý s ňou má Boh, sa Mária stáva „celou krásnou“, „celou svätou“, ale bez najmenšieho tieňa samoľúbosti. Je pokorná. Ona je majstrovským dielom Božím, ale tak, že zostáva pokornou, maličkou, chudobnou. V nej sa odzrkadľuje Božia krása, ktorá je čisto láskou, milosťou, sebadarovaním.

Rád by som zdôraznil slová, ktorými Mária sama seba označuje pri svojom odovzdaní sa Bohu: vyznáva o sebe, že je „služobnica Pána“. Máriino „áno“ Bohu si teda od začiatku osvojuje postoj služby, pozornosti k potrebám druhých. Konkrétne to dosvedčuje jej návšteva u Alžbety, ktorá nasleduje bezprostredne po Zvestovaní. Ochota voči Bohu sa snúbi s ochotou ujať sa blížneho v jeho potrebách. To všetko ale bez robenia rozruchu a predvádzania sa, bez vyhľadávania čestných miest, bez publicity, lebo láska a skutky milosrdenstva nepotrebujú byť vystavované na obdiv ako nejaká trofej. Skutky milosrdenstva sa robia potichu, v skrytosti, bez vystatovania sa nimi. Sme pozvaní, aby sme aj v našich spoločenstvách nasledovali Máriin príklad a pestovali štýl diskrétnosti a skrytosti.

Slávnosť našej Matky nech nám pomáha urobiť celý náš život jedným veľkým „áno“ povedaným Bohu, tým „áno“ tvoreným klaňaním sa mu a každodennými prejavmi lásky a služby.

(Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu / Martina Korytiaková)

08 decembra 2019, 20:14