Hľadaj

00010_14032013.jpg

Dary roka 2019 z pera pápeža Františka

Končí sa rok 2019, počas ktorého Cirkev dostala prostredníctvom pápeža Františka mnohé duchovné dary, za ktoré by sme sa nemali zabudnúť poďakovať Bohu.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pre Svätého Otca Františka bol rok 2019 v prvom rade rokom jeho 50. kňazského jubilea. Kňazská päťdesiatka nie je na Petrovom stolci precedens, najmä nie v poslednom storočí. Na dlažbe Vatikánskej baziliky nájdeme nápisom zvečnenú polstoročnicu kňazstva Pia XI. z roku 1929 či Pia XII. z roku 1949. Sv. Pavol VI. oslávil kňazskú päťdesiatku v roku 1970. Sv. Ján Pavol II. zreflektoval svoje 50. výročie kňazstva v roku 1996 v knihe Dar a tajomstvo.

Aké podnety venoval Cirkvi vo svojom jubilejnom kňazskom roku pápež František? Nie je možné na malej ploche pokryť všetky. V zmysle latinského príslovia „Verba volant, scripta manent“ si pripomeňme niektoré významné texty z jeho pera.

Exhortácia pre mladých a podnety kňazom

Posynodálna exhortácia „Kristus žije“ - Christus vivit, podpísaná v marci Lorete, je ovocím synody o mladých a ich rozlišovaní povolania. Slovenský preklad exhortácie by mal byť po Novom roku dostupný aj v elektronickej verzii.

Ako významný text špeciálne určený pre kňazov treba spomenúť List kňazom pri príležitosti 160. výročia smrti svätého Arského farára, ktoré sa slávilo 4. augusta. Pápež František ho začína slovami venovania: „Mojim bratom kňazom“. Podobne aj texty pápeža Františka z duchovných obnov pre kňazov sú tradične cenným podnetom pre duchovné cvičenia. V pôste sa pri duchovnej obnove pre kňazov Rímskej diecézy zameral na postavu Mojžiša v meditácii s názvom Zmierenie.

Svätý Otec sa podelil aj s veľmi osobným svedectvom o svojom niekdajšom spirituálovi, ktorým bol páter Miguel Ángel Fiorito SJ (1916-2005). Predniesol ho v polovici decembra pri stretnutí s jezuitmi v Ríme pri prezentácii vydania súborného diela spomínaného argentínskeho jezuitu.

Knižný a televízny rozhovor

Začiatkom novembra, na záver Mimoriadneho misijného mesiaca, vyšla kniha Bezo mňa nemôžete nič urobiť s podtitulom „Byť misionármi v dnešnom svete“. Ide o prepis rozhovoru pápeža s novinárom Giannim Valentem. Namiesto vydania klasického textového dokumentu na tému misií sa takto Svätý Otec rozhodol pre formu knižného rozhovoru - podobne ako pred troma rokmi, keď v rámci Svätého roka milosrdenstva poskytol rozhovor Andreovi Torniellimu, ktorý vyšiel pod titulom Božie meno je Milosrdenstvo.

Pápež František poskytol koncom mája aj obsahovo veľmi bohatý a širokospektrálny televízny rozhovor pre mexickú televíziu, ktorý viedla skúsená vatikanistka Valentina Alazraki.  

Okrem toho z pera pápeža Františka vyšla kniha Naša matka Zem - Kresťanské chápanie výzvy životného prostredia. Predslov k nej napísal ekumenický patriarcha Bartolomej. Podobne v októbri vyšla aj ďalšia kniha: Modlitba - Dych nového života, s predslovom moskovského patriarchu Kirilla. Pápež František napísal aj predhovory ku knihám iných autorov, ako napr. Ukrižované ženy od talianskeho kňaza dona Alda Buonaiuta o obchodovaní s ľuďmi.

Momentky roka 2019

Dokument o ľudskom bratstve  

Významným textom z februára tohto roka je Dokument o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete. Medzináboženský text podpísal pápež v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch spolu s imámom al-Azharu. Jeho výtlačok zvykne Svätý Otec venovať ako dar politikom i predstaviteľom iných náboženstiev.

V septembri listom Aperuit illis ustanovil pápež František 3. cezročnú nedeľu ako Nedeľu Božieho slova. Jeho darčekom na Advent a Vianoce bol apoštolský list Admirabile signum o význame a dôležitosti betlehemských jasličiek, podpísaný vo františkánskej svätyni v Grecciu.

V roku, keď vstúpil do siedmeho roka svojho pontifikátu, pripravil pápež František pre Cirkev niektoré osobitné publikácie, nehľadiac na množstvo klasických katechéz v cykloch venovaných tento rok modlitbe Otčenáš a Skutkom apoštolov, tiež veľký počet homílií, rozličných posolstiev a cez 260 verejných príhovorov pri rôznych príležitostiach.

Z početných posolstiev pápeža Františka spomeňme aspoň jedno, vydané vôbec po prvý raz. Je to Posolstvo pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudí so zdravotným postihnutím.

Listy do ťažkých situácií a kríz

Pápež František v tomto roku napísal List putujúcemu Božiemu ľudu v Nemecku, v ktorom dáva svoje usmernenia pre vnútornú obnovu cirkevného života v tamojšej situácii krízy viery. Podobne zaslal rozsiahly list aj biskupom USA, v ktorom ich požiadal vyvarovať sa pri riešení problému pedofílie čisto administratívnemu prístupu.

Zaujímavým čítaním je publikácia s názvom Listy súženia, zostavená z rovnomennej knižky vydanej v roku 1987 Jorgem Bergogliom v Argentíne spolu s jeho predslovom. Obsahuje sériu listov dvoch generálnych predstavených Spoločnosti Ježišovej Lorenza Ricciho (1703-1775) a Jana Roothana (1785-1853), písaných v mimoriadne dramatických historických okolnostiach. Kniha je obohatená o nedávne listy pápeža Františka na bolestivé témy zneužívania a pedofílie adresované celému Božiemu ľudu a osobitne aj biskupom v Čile.

V tejto súvislosti treba spomenúť aj niektoré právne dokumenty, najmä motu proprio Vos estis lux mundi – „Vy ste svetlo sveta“, dokument z mája tohto roka, ktorý je opatrením na zamedzenie zneužívania maloletých v cirkevnom prostredí. Naň nadväzuje aj nedávne rozhodnutie Svätého Otca o zrušení pápežského tajomstva pre prípady pedofílie.

Z Vatikánu v uplynulom roku vyšlo aj mnoho ďalších dôležitých textov. Patrí sem dokument Pápežskej biblickej komisie Čo je človek o antropologickej vízii Svätého písma. Významný je aj text Kongregácie pre katolícku výchovu Muža a ženu ich stvoril o správnom postoji rodičov, vychovávateľov a učiteľov voči ideológii gender.

Noví svätí a blahoslavení

Rok 2019 sa do dejín Cirkvi zapísal aj z pohľadu nových svätých a blahoslavených. Sú zo všetkých kontinentov a hojne sú medzi nimi zastúpené osobnosti nedávnej doby. Titul svätý bol prisúdený anglickému kardinálovi Johnovi Henrymu Newmanovi, svetoznámemu anglikánskemu mysliteľovi, ktorý konvertoval na katolícku vieru.

Viacerí sú mučeníkmi, ktorí zomierajúc odpustili svojim vrahom vedeným nenávisťou k viere v zaslepenosti rozličnými ideológiami. Sú to viaceré skupiny z obdobia španielskej občianskej vojny, ako aj  sedem rumunských gréckokatolíckych biskupov z doby komunistického režimu, ktorých blahorečil pápež František pri svojej návšteve tejto krajiny.

Rekordný rok apoštolských ciest

V tomto roku pápež František zanechal bohaté podnety pri apoštolských cestách, ktorými dosiahol za tento rok osobný rekord. Bolo to až sedem apoštolských ciest do zahraničia, pričom navštívil 11 krajín na štyroch kontinentoch. Začal v januári v Paname na Svetových dňoch mladých, vo februári bol v Spojených arabských emirátoch, kde spolu s veľkým imámom al-Azharu podpísal historický Dokument o ľudskom bratstve.

Dôležitosť medzináboženského  dialógu s islamom zdôraznil aj v marci v Maroku

Ekumenizmus a jednota kresťanov boli hlavnými témami začiatkom mája v Bulharsku a Severnom Macedónsku a opäť na prelome mája a júna v Rumunsku. September začal Svätý Otec cestou do Mozambiku, na Madagaskar a Maurícius, kde pozdvihol svoj hlas na obranu chudobných a životného prostredia.

V novembri v Thajsku vyzval k podpore práv žien a detí a o niekoľko dní neskôr v Japonsku pri návšteve Hirošimy a Nagasaki zopakoval stanovisko Cirkvi, že je nemorálne nielen používať, ale aj vlastniť jadrové zbrane.

Ďakujeme, že ste si prečítali tento článok. Ak chcete byť informovaní o novinkách, prihláste sa na odber noviniek kliknutím sem.

30 decembra 2019, 19:28