Hľadaj

1572545202128.jpg

Výstavu arabských kaligrafií na Lateráne otvoril osobne pápež František

Pápež František vo štvrtok 31. októbra navštívil medzináboženské podujatie na Pápežskej Lateránskej univerzite v rámci prípravy tzv. Globálnej výchovnej dohody. V átriu univerzity otvoril výstavu kaligrafií od saudskoarabského výtvarníka.

Miroslava Holubíková, Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Výstava s názvom „Kaligrafia pre dialóg: podporovať kultúru pokoja prostredníctvom kultúry a umenia“ je venovaná pamiatke kardinála Jeana-Louisa Taurana, niekdajšieho predsedu Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Autorom obrazov je Othman Alkhuzaiem zo Saudskej Arábie.

Po ceremónii otvorenia výstavy za prítomnosti umelca sa Svätý Otec stretol s účastníkmi študijného dňa na tému „Výchova, ľudské práva a mier. Nástroje medzinárodnej aktivity a rola náboženstiev“. Išlo o súčasť prípravy medzinárodného podujatia s názvom „Obnovme globálnu výchovnú dohodu“, iniciovaného Svätým Otcom a naplánového na 14. mája 2020 v Ríme.

Vo Veľkej aule nesúcej meno Benedikta XVI. privítali pápeža Františka účastníci študijného dňa: zástupcovia rôznych náboženských komunít, kresťanov, moslimov, židov, hinduistov a ďalších, ďalej veľvyslanci niektorých krajín a profesori i študenti Pápežskej lateránskej univerzity.

Svätý Otec vo svojom príhovore na akademickej pôde pripomenul blížiace sa stretnutie o globálnej edukatívnej dohode, ktoré sa bude konať v máji. V tejto súvislosti poukázal na význam výchovy pre mier vo svete:

„Vzdelávať k pokoju si vyžaduje prinášať úľavu a odpoveď tým, žiaľ mnohým, ktorých konflikty a vojny odsudzujú na smrť alebo nútia opustiť svojich milovaných, svoje obydlia a krajiny pôvodu. Musíme si vziať k srdcu očakávania a úzkosti toľkých našich bratov a sestier. Nemôžeme zostať ľahostajní, obmedziť sa na dovolávanie sa po mieri. Všetci, učitelia a študenti, sme povolaní každodenne vytvárať a chrániť mier, obracajúc sa v modlitbu k Bohu, aby nám ho dal ako dar.“

Pápež František upozornil, že nestačí byť kritickí k minulosti alebo prítomnosti, ale potrebné je ukázať kreativitu a návrhy pre budúcnosť tým, že pomôžeme každej osobe rásť, aby sme neboli len divákmi, ale stali sa protagonistami pokoja. Je to zvlášť výzvou pre učiteľov a vychovávateľov, hlásiacich sa k svojej náboženskej viere:

„Pre tých, ktorí sú povolaní vychovávať vo svetle svojho náboženstva alebo viery, sa toto úsilie stáva aj spôsobom vydávania svedectva a pomoci ostatným nájsť alternatívny model k tomu čisto materiálnemu a horizontálnemu. Mnohokrát aj my, ženy a muži viery sa obmedzujeme na to, že dávame skôr usmernenia, než by sme prinášali skúsenosti hodnôt a cností. A takto, tvárou v tvár konfliktom a potrebe budovať mier si neuvedomujeme, že naše posolstvo riskuje, že zostane abstraktné a nevypočuté, teoretické.

Dokonca aj prostredie, ktoré sa definuje ako „náboženské“, avšak v skutočnosti je ideologickým, vyvoláva v niektorých ľuďoch pocity násilníctva a dokonca túžbu po pomste. Vzhľadom na nedostatok pokoja nestačí volať po zbavení sa vojen, proklamovať práva alebo tiež používať autoritu v jej rôznych formách. Predovšetkým je potrebné vložiť sa do diskusie a obnoviť schopnosť byť uprostred ľudí, viesť s nimi dialóg a porozumieť ich potrebám, azda i s našou slabosťou, čo je napokon najautentickejší spôsob na to, aby nás prijali, keď hovoríme o mieri.“

O dôležitosti viesť dialóg Svätý Otec prítomným členom akademickej obce i hosťom ďalej povedal:

„Hľadať a prebádať každú príležitosť pre vedenie dialógu nie je len spôsob ako žiť a spolunažívať, ale predovšetkým je to kritérium vzdelávania. Dialóg je výchovno-vzdelávacím kritériom. V tejto línii má svoje oprávnené miesto študijný smer „interkonfesijnej teológie“, začatý na tejto univerzite. Pokračujte s odvahou. Ako veľmi potrebujeme ľudí viery, ktorí vychovávajú k skutočnému dialógu, využívajúc každú možnosť a príležitosť!“

V súvislosti s práve otvorenou výstavou pápež František poukázal na maľby saudského umelca Othmana Alkhuzaiema ako prostriedok na dláždenie ciest pokoja. Pripomenul aj dielo muža dialógu a budovateľa pokoja, akým bol kardinál Jean-Louis Tauran, ktorého pamiatke je výstava venovaná.

Svätý Otec pripomenul jeho život, ktorý sa celý odvíjal v perspektíve dialógu, predovšetkým dialógu s Bohom, potom dialógu medzi ľuďmi, dialógu s vládami a medzinárodnými inštitúciami, a napokon i dialógu medzi náboženstvami:

„Ako predseda Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg nám dal pochopiť, že sa nestačí zastaviť pri tom, čo nás zbližuje, ale je potrebné objavovať nové možnosti, aby rôzne náboženské tradície mohli šíriť okrem posolstiev pokoja aj samotný pokoj ako posolstvo.“

Pripomeňme, že kardinál Jean-Luis Tauran, ktorý podľahol minulý rok Parkinsonovej chorobe, bol na čele Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg v období 2007-2018. Podporovateľom medzináboženského dialógu bol i v predchádzajúcej službe na poli diplomacie i kultúry, keď bol vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi a archivárom a knihovníkom Svätej rímskej cirkvi.

Na záver príhovoru Svätý Otec porozprával krátky príbeh zo života, ktorý svedčí o formáte kardinála Taurana:

„V júni 1993 vo Viedni, pri konferencii OSN o ľudských právach, vtedajší Monsignor Tauran práve ukončil svoj príhovor, v ktorom znovu vyzýval k nevyhnutnému dialógu medzi náboženstvami. Keď odchádzal od rečníckeho pultu, náhodou sa ocitol tvárou v tvár k členovi delegácie zo Saudskej Arábie, ktorý sa opýtal, čo by sa dalo urobiť pre hlbšie pochopenie významu dialógu. Jeho odpoveď bola: „Môžeme to spraviť, keď prídem do vašej krajiny.“ Táto túžba ho sprevádzala v ďalších rokoch a našla uskutočnenie len niekoľko mesiacov pred jeho návratom do Otcovho domu, keď navštívil Rijád v apríli 2018.“

01 novembra 2019, 13:37