Hľadaj

Vatican News
2019.11.14 Convegno Promoting Digital Child Dignity 2019.11.14 Convegno Promoting Digital Child Dignity  (Vatican Media)

Pápež vyzval k boju proti ohrozovaniu dôstojnosti detí na internete

Ku globálnemu spojenectvu ľudstva i inštitúcií na ochranu dôstojnosti maloletých na internete vyzval pápež František vo štvrtok 14. novembra, keď prijal účastníkov medzinárodnej konferencie s témou „Podporovať digitálnu dôstojnosť detí – Od konceptu k činom“. Pápež apeloval aj na technologické spoločnosti, ktoré sú povolané garantovať bezpečnosť.

Audienciou u Svätého Otca sa začala dvojdňová medzinárodná konferencia o ochrane dôstojnosti maloletých v digitálnom svete. Medzi 80 účastníkmi konferencie, 

ktorých prijal pápež, boli aj zástupcovia internetových spoločností Microsoft, Apple, Amazon či Facebook, ale aj významní predstavitelia krajín, ako vicepremiér Spojených arabských emirátov šejk Saif Bin Zayed al Nahyan a švédska kráľovná Silvia.

Svätý Otec v príhovore zdôraznil, že Katolícka cirkev si plne uvedomuje závažnosť sexuálneho zneužívania neplnoletých osôb a ich ničivých dôsledkov a teda dôležitosť účinnej prevencie. Podľa jeho slov šírenie pornografie v digitálnom svete rastie závratným spôsobom, čo je veľmi závažná skutočnosť. Ide o „plod všeobecnej straty zmyslu pre ľudskú dôstojnosť a nie zriedka je spojená s obchodovaním s ľuďmi“.  

Pápež František sa obrátil na výskumníkov a bádateľov technologických oblastí, ktorí majú kľúčovú úlohu jasne určiť charakter a dimenzie nebezpečenstiev, s ktorými musíme bojovať. Následne oslovil i pracovníkov médií:

„Je potrebné šíriť povedomie o rizikách spojených s nekontrolovaným technologickým rozvojom vo všetkých zložkách spoločnosti. Ešte sme nepochopili – a častokrát nechceme pochopiť – závažnosť problému v jeho celku a v jeho budúcich dôsledkoch! To sa nemôže stať bez úzkeho spojenectva s médiami, teda s vami, komunikátormi a vašou schopnosťou zmobilizovať verejnú mienku a spoločnosť.“

Treba zabezpečiť, aby digitálne prostriedky neboli zneužité na úkor maloletých. Svoju zodpovednosť by mali niesť aj spoločnosti, ktoré digitálne prostriedky vyvíjajú, upozornil pápež:

„Je treba nájsť primeranú rovnováhu medzi oprávneným uplatňovaním slobody prejavu a spoločenským záujmom, aby sa zabezpečilo, že digitálne prostriedky nebudú použité na páchanie trestných činností na úkor maloletých. Kvôli podpore rozvoja internetu s jeho mnohými výhodami, sa spoločnosti, ktoré im poskytujú služby, dlho považovali iba za dodávateľov technologických platforiem, bez toho, aby niesli právnu či morálnu zodpovednosť za ich používanie. Potenciál digitálnych nástrojov je obrovský, ale možné negatívne dôsledky ich zneužívania na poli obchodovania s ľuďmi, pri organizovaní terorizmu, pri šírení nenávisti a extrémizmu, pri manipulácii informácií a – musíme na tom trvať – aj v oblasti zneužívania maloletých, môžu byť rovnako značné.“

Ako pripomenul Svätý Otec, „sloboda a ochrana súkromia ľudí sú vzácnymi hodnotami, ktoré však treba zladiť so spoločným dobrom spoločnosti.“ Štát musí mať možnosť zasiahnuť proti kriminálnej činnosti ohrozujúcej maloletých.

Pápež silne apeloval na zodpovednosť technologických spoločností:

„Práve na nich sa obraciam s tým najnaliehavejším apelom na zodpovednosť za maloletých, za ich integritu a za ich budúcnosť. Bez úplného zapojenia spoločností tohto sektoru, bez úplného uvedomenia si morálnych a sociálnych dôsledkov ich riadenia a ich fungovania, nebude možné zaručiť bezpečnosť maloletých v digitálnom kontexte. Ony nie sú povinné len dodržiavať zákony, ale starať sa aj o to, akým smerom sa uberá technologický a sociálny rozvoj, ktorý podporujú a vyvolávajú, pretože tento vývoj v skutočnosti predchádza tie isté zákony, ktoré sa ho snažia regulovať.“

V tomto smere Svätý Otec pochválil iniciatívu austrálskej vlády s názvom „Bezpečnosť už od návrhu“ (Safety by Design), ktorá výslovne uznáva, že zodpovednosť za používanie on line služby vo všetkých jej aspektoch nesmie niesť len samotný zákazník, ale aj tí, ktorí tieto výrobky a služby navrhujú, vyvíjajú a dodávajú.

Ako povedal Svätý Otec, treba tiež povzbudiť úsilie zákonodarcov, aby spoločnosti, ktoré umožňujú prehliadanie mobilných zariadení, boli povinné overovať si vek svojich klientov, aby sa tak zamedzil prístup maloletých k pornografickým stránkam.

„Dnes maloletí používajú práve mobilné telefóny, a filtre používané pre počítače sú tu neúčinné. Dôveryhodné štúdie hovoria, že priemerný vek prvého prístupu k pornografii je momentálne 11 rokov a má tendenciu sa ešte viac znižovať. Toto v žiadnom prípade nie je prijateľné.“

Pre rodičov je v súčasnosti čoraz ťažšie kontrolovať, akým spôsobom deti používajú elektronické zariadenia, povedal pápež a dodal:

„Preto by tento priemysel mal spolupracovať s rodičmi v ich výchovnej zodpovednosti. Identifikácia veku používateľov sa teda nemá považovať za porušenie práva na ochranu súkromia (privacy), ale za dôležitý predpoklad pre účinnú ochranu maloletých.“

Svätý Otec apeloval aj na informatických inžinierov, výskumníkov a pracovníkov v oblasti digitálnych prostriedkov, aby sa aj oni cítili osobne zodpovední za budúcnosť a vyvíjali spôsoby, ako identifikovať a eliminovať nelegálne a škodlivé obrazy kolujúce po internete. Informatikov vyzval k rozvoju tzv. algor-etiky:

„Je rad na nich, spolu s našou podporou, aby sa angažovali v etickom vyvíjaní algoritmov, aby sa stávali šíriteľmi novej oblasti etiky pre našu dobu: „algor-etiky“.“

Keďže s digitálnym svetom súvisia obrovské ekonomické zisky, pozornosť a účinná ochrana maloletých i boj proti pornografii musia byť čoraz viac prítomné i v oblasti finančníctva a v ekonómii digitálneho sveta, vysvetlil pápež.

„Bezpečný a zdravý rast mládeže je šľachetným cieľom, pre ktorý sa oplatí pracovať a má oveľa väčšiu hodnotu než púhy ekonomický profit získaný s rizikom, že ublížime mladým.“

Ako povedal Svätý Otec, na ochranu dôstojnosti maloletých a každej ľudskej osoby je potrebné globálne úsilie zjednocujúce celé ľudstvo i medzinárodné inštitúcie. Treba nové spojenectvo medzi všetkými inštitúciami a výchovno-vzdelávacími silami, zopakoval Svätý Otec.

Tu zohráva dôležitú úlohu i náboženstvo, podľa ktorého sa dôstojnosť človeka zakladá na veľkosti a svätosti Boha, jeho Svoriteľa a Spasiteľa. Svätý Otec ocenil prítomnosť viacerých náboženských lídrov a vyzval k spolupráci pri ochrane maloletých:

„Kauza ochrany maloletých v digitálnom svete, čiže v našom svete dneška a zajtrajška, nás musí vidieť zjednotených, ako svedkov lásky Boha ku každej osobe, počínajúc od tých najmenších a najbezbrannejších, aby s našou pomocou u všetkých ľudí, v každej časti sveta a v každom náboženskom vyznaní, rástla pozornosť, starostlivosť a vedomie. Chceme zo zemského povrchu vyhnať násilie a každý typ zneužívania voči maloletým. Zahľaďme sa im do očí: sú to vaše dcéry a synovia, musíme ich milovať ako majstrovské diela a ako Božie deti. Majú právo na dobrý život. Máme povinnosť urobiť všetko, čo je možné pre to, aby ho taký mali.“

-mh, zk-

15 novembra 2019, 11:02