Hľadaj

Účastníkom konferencie sa na úvod prihovorí pápež František (na snímke s P. Federicom Lombardim SJ) Účastníkom konferencie sa na úvod prihovorí pápež František (na snímke s P. Federicom Lombardim SJ) 

Ochrana detí na internete pritiahla do Vatikánu aj Microsoft, Apple či Facebook

„Podporovať digitálnu dôstojnosť detí – Od konceptu k činom“. Na túto tému sa zamerajú účastníci medzinárodnej konferencie organizovanej Pápežskou akadémiou sociálnych vied v dňoch 14. - 15. novembra vo Vatikáne. Na významnosť témy poukazuje skutočnosť, že účastníkom sa na úvod prihovorí Svätý Otec František.

Miroslava Holubíková - Vatikán

Na konferenciu je prihlásených takmer 80 účastníkov. Diskutovať o problémoch a najmä návrhoch na riešenie budú zástupcovia medzinárodných a mimovládnych organizácií, technologických a internetových gigantov ako Microsoft, Apple, Amazon či Facebook, ďalej politici, advokáti a náboženskí predstavitelia.

Na dvojdňovom podujatí v sídle Pápežskej akadémie sociálnych vied vo Vatikánskych záhradách sa organizačne podieľajú aj kresťanské združenia obraňujúce detskú dôstojnosť: Child Dignity Alliance a Interfaith Alliance for Safer Communities.

Téma ohrozenia maloletých v digitálnom svete je vážna

Tohtoročné medzinárodné stretnutie o dôstojnosti maloletých v digitálnom svete priblížil v Tlačovom stredisku Svätej stolice páter Federico Lombardi SJ, predseda Správnej rady Nadácie Josepha Ratzingera - Benedikta XVI., ktorý upozornil na rast závažných fenoménov v digitálnom svete:

„Existuje všeobecný aspekt, ktorý by sa podľa môjho názoru nemal podceňovať, a to šírenie pornografie. ... Prieskumy a štúdie hovoria, že priemerný vek, v ktorom deti začínajú sledovať pornografiu na internete, je 11 rokov.“

Páter Lombardi vysvetlil, že diskusia na medzinárodnom stretnutí bude aj o tom, „ako napríklad sa môže obmedziť prístup, aj overením veku klientov alebo inak, aby sa ochránili deti pred touto inváziou.“ Poukázal na skutočnosť, že formy a obsahy pornografie nadobúdajú stále hrozivejšie podoby, čiže zvyšuje sa miera násilia a závažnosť zneužívania, ktoré predstavujú:

„Ďalšou naozaj hroznou skutočnosťou je to, že existujú skupiny, ktoré zdieľajú násilie voči maloletým aj v priamom prenose: sú krajiny, najmä v Ázii, kde existujú centrá, v ktorých sa filmuje, a sú tam medzinárodné skupiny pedofilov, ktoré sa aj aktívne zúčastňujú na tom, čo sa deje. Sú to neuveriteľne hrozné veci.“

Páter Lombardi pripomenul aj známe problémy tzv. sextingu či kyberšikanovania (cyberbullying), pri ktorých sa kriminalita ľahko rozvíja.

Hľadanie riešení: ochrana súkromia verzus kontrola?

Ako pri tlačovej konferencii potvrdil aj Ernesto Caffo, zakladateľ talianskej linky dôvery známej ako „Modrá linka SOS“ (SOS Telefono Azzuro), pedofília  na internete geometricky narástla aj mnohými novými aplikáciami a nástrojmi, ktoré deti objavujú a dospelí nepoznajú.

Apelom na dospelých je podľa jeho slov „nenechať mladých samých pred internetom“ a usilovať sa v tomto smere o spojenectvo medzi inštitúciami a spoločnosťou. Jednou z centrálnych tém debaty bude nájdenie správnej hranice medzi ochranou súkromia (privacy) a kontrolou.

Otvorenie konferencie v priamom televíznom prenose

Otvorenie konferencie audienciou u Svätého Otca vo štvrtok 14. novembra bude vysielané v priamom prenose, uviedol vatikánsky hovorca Matteo Bruni. Dvojdňový program uzavrie v piatok 15. novembra príhovor štátneho sekretára Vatikánu, kardinála Pietra Parolina.

Prítomní budú napríklad aj nedávno vymenovaný predseda Súdu Mestského štátu Vatikán Giuseppe Pignatone, vicepremiér Spojených arabských emirátov šejk Saif Bin Zayed al Nahyan či švédska kráľovná Silvia. Okrem nich to budú už spomenuté nadnárodné spoločnosti z oblasti informačných technológií, politici, právnici a náboženskí predstavitelia.

Dve predchádzajúce podujatia na medzinárodnej úrovni

Konferencia nadväzuje na dve podujatia venované rovnakým témam. Prvým bol svetový kongres v roku 2017 na Pápežskej univerzite Gregoriana v Ríme, po ktorom sa zrodilo prvé zo spomenutých združení, Child Dignity Alliance, s cieľom riešiť riziká a výzvy digitálneho veku a analyzovať dopad na dôstojnosť maloletých.

Druhým podujatím bolo medzináboženské stretnutie organizované druhým spomenutým združením Interfaith Alliance for Safer Communities v roku 2018 v Abú Zabí, tesne pred cestou pápeža Františka do Spojených arabských emirátov. Stretnutie bolo ovocím práce náboženských lídrov proti sexuálnemu zneužívaniu maloletých, proti extrémizmu a obchodovaniu s ľuďmi.

13 novembra 2019, 17:16