Hľadaj

Vatican News

Anjel Pána: Zachej u Ježiša objavuje, že je možné milovať nezištne

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v nedeľu 3. novembra, ktorá je 31. nedeľou v cezročnom liturgickom období, sa Svätý Otec František sústredil na Božie iniciatívne konanie pre záchranu hriešnika. Vyjadrením solidarity reagoval na tragické správy z Etiópie, kde sa pravoslávni kresťania stali terčom útokov.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Na príbehu obrátenia mýtnika Zacheja z Lukášovho evanjelia pápež poukázal na Božiu metódu záchrany hriešnika osobným dotykom milosrdnej lásky. Obrátenie Zacheja sa začína Ježišovým pohľadom, ktorý mu umožňuje objaviť, že je milovaný napriek úbohosti jeho doterajšieho života.

„Kto nikdy nepocítil, ako ho Božie milosrdenstvo hľadá, iba ťažko pochopí tú mimoriadnu veľkosť v gestách a slovách, ktorými sa Ježiš približuje k Zachejovi,“ poznamenal pápež František.

Solidarita s pravoslávnymi kresťanmi Etiópie

Svätý Otec vyjadril solidaritu s kresťanmi v Etiópii. Prítomných pozval k spoločnej modlitbe „Zdravas, Mária“ za tamojšiu pravoslávnu cirkev Tewahedo, ktorej veriaci sa v uplynulých dňoch stali terčom útokov s viacerými desiatkami obetí.

„Som zarmútený nad násilnosťami, ktorých obeťami sú kresťania Etiópskej pravoslávnej cirkvi Tewahedo. Vyjadrujem svoju blízkosť tejto cirkvi a jej patriarchovi, drahému bratovi Abuna Matthiasovi, a prosím vás o modlitbu za všetky obete násilia v tej krajine.“

Z centrálneho regiónu Oromia bolo 29. októbra hlásených najmenej 60 obetí, ďalšie správy z 1. novembra hovoria o 67 obetiach, z ktorých 13 bolo usmrtených strelnými ranami a ďalší boli smrteľne zasiahnutí kameňmi.

Poďakovanie úradom v Apúlii za porozumenie voči migrantom

Pápež František z okna Apoštolského paláca vyslovil aj verejné poďakovanie miestnym úradom v oblasti Foggia – Capitanata v juhotalianskom regióne Apúlia a tamojšej diecéze San Severo za podpísanie dohody, ktorá umožní pozdvihnúť životné podmienky a osobnú dôstojnosť poľnohospodárskych robotníkov najmä z radov migrantov, ktorí boli doposiaľ nútení pracovať načierno a bez akéhokoľvek poistenia.

Chcem vyjadriť moju hlbokú vďaku obci a diecéze San Severo v Apúlii za podpis protokolu o vzájomnom porozumení, ku ktorému došlo v pondelok 28. októbra, čo umožní nájomným robotníkom v tzv. „getách Capitanaty“ v oblasti Foggie nadobudnúť úradnú adresu pobytu pri farnostiach a zápis do obecnej matriky. Možnosť mať dokumenty totožnosti a pobytu im ponúkne novú dôstojnosť a umožní im vymaniť sa zo situácie iregularity a vykorisťovania. Veľká vďaka obci a všetkým, ktorí pracovali na tomto pláne.“

Poľnohospodárski námezdní robotníci, v Taliansku označovaní ako „braccianti“ budú teda na základe novej dohody môcť uzavrieť so zamestnávateľmi riadnu pracovnú zmluvu. Dodajme, že obyvateľov robotníckych barakov v oblasti Foggia – Capitanata, známej produkciou olív, paradajok a iných plodín, navštívil koncom septembra pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski.

Celý príhovor pred modlitbou Anjel Pána

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

V dnešnom evanjeliu (porov. Lk 19,1-10) nasledujeme Ježiša, ktorý cestou do Jeruzalema prechádza Jerichom. Vítajú ho tam davy ľudí, medzi nimi aj Zachej, šéf mýtnikov, čiže tých spomedzi Židov, ktorí vyberali dane pre Rímsku ríšu. Bol bohatý, no nie vďaka poctivej práci, ale preto, že od ľudí žiadal províziu, čo ešte zvyšovalo pohŕdanie jeho osobou.

Zachej „zatúžil vidieť Ježiša“ (v. 3). Nechcel sa s ním stretnúť, ale bol zvedavý: chcel vidieť toho, o ktorom počul rozprávať nezvyčajné veci. Bol zvedavý. A keďže bol nízkej postavy, „aby ho uvidel“ (v. 4), vyliezol na strom. Keď bol Ježiš blízko, pozrel sa hore a uvidel ho (porov. v. 5).

A toto je dôležité: prvý pohľad nie je Zachejov, ale Ježišov, ktorý uprostred toľkých tvárí v dave, ktorý ho obklopoval, hľadá práve tú jeho. Pán nás vidí svojím milosrdným pohľadom skôr, ako si my sami uvedomíme, že potrebujeme záchranu.

A týmto pohľadom božského Učiteľa začína zázrak obrátenia hriešnika. Ježiš ho totiž volá, a volá ho po mene: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ (v. 5). Nenapomína ho, nedáva mu „kázeň“; hovorí mu, že musí ísť k nemu domov: „musí“, lebo je to Otcova vôľa. Napriek šomraniu ľudí, Ježiš sa rozhodne zastaviť v dome toho verejného hriešnika.

Aj nás by pohoršilo takéto Ježišovo počínanie. Ale pohŕdanie a uzavretosť voči hriešnikovi vedú len k tomu, že sa taký človek ešte viac izoluje a zatvrdí sa v zle, ktorého sa dopúšťa proti sebe samému a proti spoločenstvu.

Avšak Boh odsudzuje hriech, no snaží sa zachrániť hriešnika, ide ho vyhľadať, aby ho priviedol na správnu cestu. Kto nikdy nepocítil, ako ho Božie milosrdenstvo hľadá, iba ťažko pochopí tú mimoriadnu veľkosť v gestách a slovách, ktorými sa Ježiš približuje k Zachejovi.

Prijatie a pozornosť Ježiša voči nemu privádzajú toho človeka k zásadnej zmene zmýšľania: v okamihu si uvedomí úbohosť života založeného len na peniazoch, za cenu okrádania ostatných a vyslúženia si ich pohŕdania.

Keď je tam Pán, u neho doma, dáva mu vidieť všetko inými očami, aj s dávkou tej nehy, s akou na neho Ježiš hľadel. A mení aj svoj pohľad na peniaze a na ich používanie: namiesto ošklbávania z peňazí nastupuje gesto dávania. Vskutku, rozhodol sa darovať polovicu svojho majetku chudobným a vrátiť štvornásobne všetkým, ktorých okradol (porov. v. 8).

Zachej u Ježiša objavuje, že je možné milovať nezištne: doteraz bol chamtivý, teraz sa stáva štedrým; mal záľubu v hromadení, teraz má radosť z rozdávania. Stretnutím sa s Láskou, objaviac, že je milovaný napriek svojim hriechom, stáva sa schopným milovať druhých, a peniaze sa u neho stávajú znakom solidarity a spoločenstva.

Nech nám Panna Mária vyprosuje milosť stále vnímať, že na nás spočíva milosrdný pohľad Ježiša, aby sme milosrdne išli v ústrety tým, ktorí schybili, aby aj oni mohli prijať Ježiša, ktorý „prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“ (v. 10).

(Preklad: Slovenská redakcia VR) -mk, jb-

03 novembra 2019, 18:26