Hľadaj

Vatican News

Getá sezónnych robotníkov na juhu Talianska navštívil kardinál Krajewski

Pápežský almužník kardinál Konrad Krajewski dnes v mene Svätého Otca navštívil dve getá s tisíckami poľnohospodárskych pracovníkov žijúcich v nedôstojných podmienkach v okolí Foggie v juhotalianskom regióne Apúlia. Pápež František chcel takto vyjadriť svoju blízkosť obetiam vykorisťovania, marginalizácie a vylučovania, priniesť im slová nádeje a stať sa ich hlasom v spoločnosti, ktorá šíri globalizáciu ľahostajnosti.

Ako sa uvádza v komuniké Pápežskej charity, kardinál Krajewski sem zavítal v bezprostrednej blízkosti Svetového dňa migrantov a utečencov, ktorý sa bude sláviť v nedeľu 29. septembra. Prišiel v sprievode biskupa diecézy San Severo Mons. Giovanniho Checchinata a arcibiskupa Foggie-Bovina Mons. Vincenza Pelviho.

Obyvateľmi get s nedôstojnými životnými podmienkami sú v drvivej väčšine migranti z Nigérie, Ghany, Senegalu, a Gambie, ale aj z Bulharska a Rumunska, ktorí sem prichádzajú ako sezónni zberači paradajok, hrozna či olív. Keďže zamestnávatelia ich najímajú neformálne a neposkytujú im ubytovanie, sezónni robotníci obývajú opustené budovy alebo si stavajú provizórne prístrešky. Takto vznikajú celé getá, kde chýba pitná voda, kanalizácia i kúrenie, aj napriek tomu, že ide o oblasť s nepríjemnými zimami. Práve september je vrcholom zberačskej sezóny paradajok. V tomto období tu hľadá prístrešok najmenej 6 tisíc ľudí.

Dnešná návšteva pápežského almužníka má dať zaznieť pápežovým slovám z jeho tohtoročného Posolstva ku Dňu migrantov a utečencov: „Odpoveď na výzvu, ktorú predstavujú súčasné migrácie, možno zhrnúť do štyroch slov: prijať, chrániť, podporovať a integrovať. No tieto slová neplatia iba pre migrantov a utečencov. Vyjadrujú poslanie Cirkvi vzhľadom na obyvateľov existenciálnych periférií, ktorí majú byť prijatí, chránení, podporovaní a integrovaní. Ak uvedieme tieto slová do praxe, prispejeme k budovaniu Božieho a ľudského mesta, podporíme integrálny ľudský rozvoj všetkých ľudí a pomôžeme aj svetovému spoločenstvu, aby sa priblížilo k cieľom udržateľného rozvoja, ktoré si stanovilo a ktoré by inak boli len ťažko dosiahnuteľné.“

-zk-

27 septembra 2019, 17:12