Hľadaj

Vatican News
Pápež František s delegáciou novinárov UCSI vo Vatikáne 23. septembra 2019 Pápež František s delegáciou novinárov UCSI vo Vatikáne 23. septembra 2019  (ANSA)

Pápež prekvapil telefonátom do Molise tesne pred otvorením synody

V nedeľu 6. októbra ráno o 9.30, krátko pred svätou omšou otvárajúcou biskupskú synodu, prekvapil Svätý Otec telefonátom správcu Farnosti sv. Timoteja v Termoli v regióne Molise na jadranskom pobreží. Don Benito Giorgetta v nedeľné ráno práve pripravoval deti z farnosti na prvé sväté prijímanie. Milo prekvapený vďačne odovzdal pápežov pozdrav členom farského spoločenstva i celému okoliu.

„Opýtal som sa ho, ako si dokázal nájsť čas, aby sa mi venoval uprostred toľkých svojich významných povinností v závere týždňa, medzi kardinálskym konzistóriom a otvorením Synody pre Amazóniu“ – prezradil don Benito novinárom o obsahu neočakávaného a srdečného 8-minútového telefonického rozhovoru s pápežom Františkom.

Don Benito Giorgetta, ktorý je aj cirkevným poradcom pobočky 

Katolíckeho zväzu novinárov Talianska (UCSI) v regióne Molise, sa nedávno stretol s pápežom Františkom vo Vatikáne. Svätý Otec ho prijal 23. septembra spolu s ďalšími zástupcami z Molise v rámci audiencie pre delegáciu UCSI z celého Talianska.

Pri tejto príležitosti zástupcovia UCSI z Molise odovzdali Svätému Otcovi dar v podobe sochy od miestneho umelca. Predstavuje život za múrmi väznice a vznikla v rámci tvorivého projektu UCSI „Slobodní v umení - Kvapky blízkosti“ venovaného téme „ľudských a sociálnych periférií“, o ktorom don Benito aj osobne hovoril s pápežom Františkom. 

Ako čítame v správe z UCSI Molise, bol to „telefonát, ktorý naplní srdce radosťou a nádejou, a ktorý v znamení viery, modlitby a kresťanských hodnôt utvrdzuje vôľu pokračovať v dielach na miestach utrpenia, s uvedomelosťou a pokorou, aby sme sa mohli stať tlmočníkmi skutočnej podstaty tej kvapky blízkosti.“

-mh-

07 októbra 2019, 16:18