Hľadaj

Vatican News
Papa: giornalista operi per coesione sociale e spazi libertà Papa: giornalista operi per coesione sociale e spazi libertà  (ANSA)

Pápež František: Treba žurnalistiku schopnú rozlišovať dobro od zla

Taliansky katolícky zväz novinárov slávi 60 rokov svojej existencie. Svätý Otec František pri tejto príležitosti prijal v pondelok 23. septembra jeho členov na osobitnej audiencii. Hovoril im o ich poslaní podávať realitu pravdivo a pre dobro spoločnosti. Majú to dokázať aj v náročnom pracovnom prostredí mediálnych inštitúcií dnešnej doby.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Taliansky katolícky zväz novinárov (UCSI - Unione Cattolica della Stampa Italiana) zastúpený asi 170 členmi prijal Svätý Otec okolo poludnia. Prihovoril sa im aj týmito myšlienkami:

„Pre obnovovanie vášho súladu s učením Cirkvi vás povzbudzujem byť hlasom svedomia žurnalistiky schopnej rozlišovať dobro od zla, humánne rozhodnutia od nehumánnych. Pretože dnes sa veci miešajú bez rozlišovania, a vy tu máte podávať pomoc. Novinár – ktorý je kronikárom dejín – je povolaný zrekonštruovať pamäť udalostí, pracovať pre spoločenskú súdržnosť, hovoriť pravdu za každú cenu: je tu aj istá „parresia“, čiže odvaha novinára, vždy úctivá, nikdy nie arogantná.

Toto znamená aj byť slobodnými zoči-voči publiku: hovoriť evanjeliovým štýlom: „áno, áno“, nie, nie“, pretože čo je navyše, pochádza od zlého (porov. Mt 5,37). Komunikácia potrebuje pravdivé slová v prostredí toľkých prázdnych slov. A v tomto máte veľkú zodpovednosť. Vaše slová vykladajú svet a modelujú ho, vaše rozprávania môžu vytvárať priestory slobody, alebo otroctva, zodpovednosti, alebo závislosti na moci.“

„Kiež dokážete prispievať k demaskovaniu falošných a deštruktívnych slov. V ére internetu je úlohou novinára identifikovať hodnoverné zdroje, kontextualizovať ich, interpretovať a hierarchizovať. Často uvádzam tento príklad: človek zomrie na ulici zamrznutím, a to sa nepovažuje za správu. Burza má pokles o dva body, a všetky agentúry o tom hovoria. Niečo tu nefunguje.

Nemajte strach prevrátiť poradie správ, aby ste dali hlas tomu, kto ho nemá, aby ste rozpovedali „dobré správy“, ktoré plodia sociálne priateľstvo. Nie rozprávať bájky, ale reálne dobré správy, budovať komunitu premýšľania a života, schopnú čítať znamenia čias.“

Ako je známe, patrónom novinárov je sv. František Saleský, ktorý bol ženevským biskupom na prelome 16. a 17. storočia. Pápež František však tentoraz talianskym novinárom pripomenul osobnosť prvého blahorečeného novinára z radov laikov. Bl.  Manuel Lozano Garrido, známy ako Lolo, žil v rokoch 1920-1971 v Španielsku a vyhlásený za blahoslaveného bol v roku 2010. Odvážne vyznával vieru v dobe španielskej občianskej vojny a neskôr bol chorobou pripútaný na vozíček 28 rokov, pokračujúc vo svojej profesii.

„Vo svojom „Desatore novinára“ odporúča „platiť menou úprimnosti“, „miesiť cesto na chlieb z čistých informácií so soľou štýlu a kvasom večnosti“ a nepodávať „ani zákusky, ani pikantné jedlá, ale naopak štedré sústo života v jeho čistote a nádeji“.      

Zhodou okolností v rovnaký deň ráno venoval Svätý Otec audienciu aj piatim stovkám pracovníkov vatikánskeho komunikačného sektora, medzi ktorými tvoria veľkú časť práve novinári. Pri rannom stretnutí sa pápež František zameral v spontánnom príhovore najmä na duchovnú podstatu komunikácie v Cirkvi a jej rozmer svedectva o Radostnej zvesti.

24 septembra 2019, 18:09