Hľadaj

Pápež František s patriarchom Bartolomejom I. pri audiencii 20. marca 2013 Pápež František s patriarchom Bartolomejom I. pri audiencii 20. marca 2013 

Pápež píše patriarchovi Bartolomejovi o darovaných relikviách apoštola Petra

Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi I. zaslal Svätý Otec František list, v ktorom objasňuje význam daru relikvií sv. Petra, ktoré mu zaslal do Konštantínopolu pri príležitosti sviatku svätých apoštolov Petra a Pavla 29. júna tohto roku na znak bratstva. Pápež si prial, aby niekoľko fragmentov telesných pozostatkov sv. Petra mohlo spočívať pri relikviách jeho rodného brata, svätého apoštola Andreja, ktorý je patrónom Konštantínopolskej cirkvi.

Darovanie relikviáru v podobe vzácnej bronzovej schránky je gestom, ktoré chce byť „potvrdením cesty, ktorú naše cirkvi vykonali, aby sa navzájom zblížili: niekedy náročná a zložitá cesta, ale sprevádzaná zjavnými znakmi Božej milosti“ , píše v liste zverejnenom 13. septembra pápež František a ďalej vysvetľuje: „Veril som, že táto myšlienka mi prišla od Ducha Svätého, ktorý mnohými spôsobmi posúri kresťanov, aby znovuobjavili toto plné spoločenstvo“.

Ako píše Svätý Otec v liste Bartolomejovi, „pokračovať v tejto ceste si vyžaduje predovšetkým duchovné obrátenie a znovuobnovenie vernosti Pánovi, ktorý chce z našej strany veľké úsilie a nové a 

odvážne kroky“.

V liste pápež František odkrýva príbeh hrobu sv. Petra, pripomína tradíciu Rímskej cirkvi v Petrovom svedectve mučeníctva, prečo sa aj jeho hrob čoskoro stal cieľom pútnikov, a prečo sa cisár Konštantín rozhodol vatikánsku baziliku zasvätiť práve sv. Petrovi.

Bronzovú schránku s deviatimi čiastkami kostí, považovanými za relikvie svätého apoštola Petra, zveril Svätý Otec 29. júna 2019 do rúk vedúceho delegácie ekumenického patriarchátu, arcibiskupa Joba z Telmessosu, ktorý ju v Konštantínopole odovzdal patriarchovi.

-jb, mh- 

Čo skrýva relikviár sv. apoštola Petra (angl.)
13 septembra 2019, 16:54