Hľadaj

Vatican News

Pápež daroval ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi relikvie sv. Petra

Svätý Otec František urobil mimoriadne ekumenické gesto. V deň slávnosti sv. Petra a Pavla 29. júna podaroval konštantínopolskému patriarchovi Bartolomejovi vzácny relikviár svätého apoštola Petra, uchovávaný vo Vatikáne. Pápež odovzdal bronzovú skrinku s čiastočkami kostí arcibiskupovi Jóbovi z Telmessosu, ktorý viedol konštantínopolskú delegáciu na slávnosti v Ríme.

Ekumenický patriarcha na druhý deň osobne prevzal relikviár v Istanbule za prítomnosti Mons. Andreu Palmieriho, podsekretára Pápežskej rady na podporu jednoty kresťanov. Bartolomej I. o prijatom dare od pápeža oficiálne informoval veriacich v nedeľu 30. júna počas liturgickej slávnosti Zboru dvanástich apoštolov, ktorú Pravoslávna cirkev slávi deň po slávnosti sv. Petra a Pavla.

„Je to pre nás mimoriadna a neočakávaná udalosť, o akej sme nemohli ani len dúfať,“ reagoval na pápežovo gesto arcibiskup Jób, ktorý bol priamym účastníkom udalosti v Ríme. Na záver svätej omše vo Vatikánskej bazilike, keď Svätý Otec zostúpil k hrobu sv. Petra spolu s vedúcim konštantínopolskej delegácie, pápež telmessoskému arcibiskupovi Jóbovi oznámil, že chce svojmu bratovi, patriarchovi Bartolomejovi venovať dar. O aký dar ide, zistil ekumenický predstaviteľ až o chvíľu, keď ho pápež pozval, aby ho sprevádzal do Apoštolského paláca, do kaplnky pápežského bytu. Tam mu odovzdal vzácnu bronzovú schránku, ktorú na tomto mieste uložil sv. Pavol VI.

Relikviár s deviatimi kúskami kostí nájdenými archeológmi na mieste pochovania sv. Petra len pred vyše polstoročím a identifikovanými talianskou archeologičkou Margheritou Guarducciovou v rokoch 1964-65, po prvý raz predstavil verejnosti pápež sv. Pavol VI. pri generálnej audiencii  26. júna 1968. Pápež František osobne vystavil relikviár k úcte veriacich pri slávnostnom závere Roka viery na Námestí sv. Petra 24. novembra 2013.

-jb-

01 júla 2019, 12:25