Hľadaj

Vatican News
ITALY-VATICAN-POPE-ALBANO ITALY-VATICAN-POPE-ALBANO  (AFP or licensors)

Komunite Nové horizonty prišiel pápež osobne zablahoželať do Frosinone

Svätý Otec sa dnes nečakane vybral z Vatikánu do oblasti Frosinone na neohlásenú súkromnú návštevu komunity Nové horizonty (Nuovi Orizzonti). Komunita, ktorú založila talianska laička Chiara Amirante, si tento rok pripomína 25. výročie svojho vzniku.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Do komunitného mestečka nazývaného Citadella Cielo (Citadela Nebo), vzdialeného asi 80 km na juhovýchod od Ríma, zavítal pápež František v sprievode známeho 

speváka Andreu Bocelliho. K jubileu Svätý Otec komunite zablahoželal už v júni tohto roku v príhovore cez video. Jej členom v ňom odporúča pestovať pamäť a vedomie o starostlivosti Boha a zároveň prinášať plody pre budúcnosť.

Komunita Nové horizonty je medzinárodné združenie veriacich, schválené niekdajšou Pápežskou radou pre laikov. Má viac než 200 centier prijatia, formácie a nasmerovania, 600 interných členov a 20 tisíc spolupracovníkov, pôsobí  v 13 krajinách sveta. Venuje sa novej evanjelizácii a pozornosť sústreďuje na ľudí žijúcich v okovách závislostí, na ulici resp. na okraji spoločnosti. Osobitným povolaním členov komunity je prinášať radosť zmŕtvychvstalého Krista.

Zakladateľa komunity, 53-ročná Chiara Amirante, je autorkou početných kníh. Ako audítorka sa zúčastnila na dvoch synodách – pápež Benedikt XVI. ju v roku 2012 pozval na Synodu o novej evanjelizácii a v minulom roku sa zúčastnila aj na Synode o mladých.

Mladí z ulice sa stanú svedkami Božej lásky medzi vrstovníkmi

Svoje začiatky i históriu komunity Chiara Amirante predstavila vo svojom príspevku na Synode o novej evanjelizácii. V roku 1991 pocítila silnú túžbu podeliť sa o radosť zo stretnutia so zmŕtvychvstalým Kristom s tými najzúfalejšími bratmi a sestrami. V noci sa ich vydala hľadať do nebezpečných častí Ríma. Načúvajúc im zistila, že ich hlavným problémom nie je ani tak droga, prostitúcia, alkohol, depresia či samota..., ale tzv. „smrť duše“, ku ktorej privádza hriech. Bola si istá, že jedine zmŕtvychvstalý Kristus týmto zúfalým ľuďom môže prinavrátiť život.

V roku 1994 Chiara v Ríme otvorila prvú komunitu založenú na Evanjeliu, prijímajúcu mladých z ulice. V komunite, kde majú možnosť zakúsiť Božiu lásku a prejsť procesom uzdravenia srdca, získavajú zároveň aj ľudskú a evanjelizačnú formáciu. Samotní mladí sa tak následne stávajú svedkami Božej lásky medzi svojimi vrstovníkmi a venujú sa evanjelizačným iniciatívam.

Formačnú komunitu v obci Piglio v provincii Frosinone, ktorá sa stala hlavným sídlom Nových Horizontov, Chiara založila v roku 1997. V ďalších rokoch sa začali množiť iniciatívy založené na solidarite, vznikali nové komunity prijatia a centrá pre formáciu a znovuzačleňovanie mladých do spoločnosti, projekty zamerané sociálne i na ľudský rozvoj. Postupne vznikali aj projekty v rozvojových krajinách.

Misie ciest, Citadela Nebo a Rytieri svetla

Nové horizonty v Ríme začali s takzvanými „misiami ciest“ – ktoré sa ukázali ako veľmi účinná forma evanjelizácie. Chiara zároveň vypracovala pedagogicko-rehabilitačný plán pre mladých trpiacich závislosťami, zameraný na poznávanie seba samých a uzdravovanie srdca.

Od roku 2006 funguje aj iniciatíva s názvom Cavalieri della luce (Rytieri svetla) – viac než pol milióna ľudí z celého sveta sa takto snaží dennodenne dosvedčovať radosť zmŕtvychvstalého Krista vo svete. Povzbudzuje ich k tomu slovo zakladateľky, ktoré každý deň zverejňuje na sociálnych sieťach. Komunita Nové horizonty sa čoraz viac venuje i evanjelizácii prostredníctvom médií a ich nových foriem. Zakladá i mestečká poskytujúce prijatie a formáciu s názvom Citadella Cielo (Citadela Nebo), kde sa ich obyvatelia snažia žiť zákon lásky – podľa známeho: „ako v nebi, tak i na zemi“.

24 septembra 2019, 13:26