Hľadaj

Vatican News
Chiara Amirante, fondatrice Nuovi Orizzonti. Chiara Amirante, fondatrice Nuovi Orizzonti. 

Pápež zablahoželal komunite Nové horizonty k 25. výročiu vzniku

Svätý Otec prostredníctvom videa zablahoželal komunite Nové horizonty (Nuovi Orizzonti) k 25. výročiu jej vzniku. Všetkým členom, vrátane zakladateľky Chiary Ammirante, pápež František odporúča pestovať vedomie starostlivosti Boha a zároveň prinášať plody pre budúcnosť.

Komunita Nové horizonty je medzinárodné združenie veriacich, schválené niekdajšou Pápežskou radou pre laikov. Má viac než 600 interných členov a 20-tisíc spolupracovníkov, pôsobí  v 13 krajinách sveta. Venuje sa novej evanjelizácii a pozornosť sústreďuje na ľudí žijúcich v okovách závislostí, na ulici i na okraji spoločnosti. Osobitným povolaním členov komunity je prinášať radosť zmŕtvychvstalého Krista.

Svätý Otec v krátkom videoposolstve okrem iného uvádza:

„Netreba nikdy strácať pamäť. V pamäti stretnete Boha: Boha, ktorý ťa sprevádzal, ktorý ti dal rásť, ktorý sa ťa ujal, ako hovorí Deuteronómium, na pustine... vyňal ťa zo samoty revúcej pustatiny (porov. Dt 32,10) so psami – a toto je krásne – a priviedol ťa až sem.

A potom treba hľadieť na budúcnosť, pretože život tu nekončí. Nikto z vás sa nenarodil preto, aby bol „starým mládencom“ či „starou dievkou“ v duchovnom zmysle. Možno sa mnohí z vás neoženíte, nevydáte, no musíte byť plodní a darovať túto vašu radosť ako plodnosť druhým. Takže pamäť a nádej plodnosti.“

-zk-

09 júna 2019, 10:02