Hľadaj

Vatican News

Ekumenický patriarcha Bartolomej navštívil pápeža Františka

Konštantínopolský ekumenický patriarcha Bartolomej I. v utorok 17. septembra navštívil pápeža Františka vo Vatikáne. Venovali sa súkromnému rozhovoru v bratskej atmosfére a spoločne sa naobedovali v Dome sv. Marty. Návšteva patriarchu Bartolomeja sa uskutočnila v nadväznosti na osobitné gesto pápeža Františka, ktorý 29. júna venoval Konštantínopolskému patriarchátu relikviár s čiastkami kostí svätého apoštola Petra. V predchádzajúcich dňoch Svätý Otec zaslal ekumenickému patriarchovi aj osobitný list.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Stretnutie, na ktoré prišiel patriarcha spolu so sprievodom, sa uskutočnilo v poludňajších hodinách. Okrem stretnutia v sále Pápežskej bibliotéky v priestoroch Apoštolského paláca, ktorého súčasťou bol súkromný rozhovor a výmena darov, patriarcha Bartolomej s delegáciou obedovali pri spoločnom stole so Svätým Otcom v Dome sv. Marty.

O priebehu vopred naplánovanej návštevy informoval novinárov vatikánsky hovorca Matteo Bruni. Ako uviedol, patriarcha Bartolomej sa po príchode do Vatikánu pozdravil aj s členmi Rady kardinálov, ktorá v týchto dňoch zasadá. Stretol sa s nimi na pozvanie sekretára Rady Mons. Semerara. V krátkom pozdrave kardinálom dal dôraz na hodnotu synodality v Pravoslávnej cirkvi a uistil ich o svojej modlitbe. 

Srdečná atmosféra návštevy patriarchu Bartolomeja u pápeža

Ešte pred návštevou Ríma patriarcha Bartolomej v rozhovore s edičným riaditeľom vatikánskych médií Andreom Torniellim vyjadril veľkú radosť zo vzácneho daru relikvií sv. Petra, ktoré pápež František venoval Konštantínopolskej cirkvi s mimoriadnym gestom 29. júna v Ríme.

Bartolomej I. v rozhovore vysvetlil, že prijatý dar má trojnásobný význam: po prvé ako požehnanie vzťahujúce sa na svätosť apoštola Petra, po druhé ako puto sesterských cirkví Ríma a Konštantínopolu viažuce sa na ich patrónov sv. Petra a sv. Andreja, ktorí boli rodnými bratmi, a do tretice ako zásadne dôležitý krok na ceste ekumenizmu. Vyjadril sa týmito slovami:

„Tento dar nášho brata pápeža Františka je novým míľnikom na ceste zbližovania, zásadne dôležitý krok v dialógu lásky začatom pred vyše päťdesiatimi rokmi našimi predchodcami. Dialógu, ktorý sa dnes dostáva pod požehnanie sv. Petra.“

Dar relikviára je zo strany pápeža Františka odpoveďou 

na dar ikony, ktorá zobrazuje svätých bratov Petra a Andreja vo vzájomnom objatí. Pápež sv. Pavol VI. ju dostal do daru od vtedajšieho patriarchu Athenagora pri ich historickom prvom vzájomnom stretnutí v Jeruzaleme.

Patriarcha Bartolomej odpovedal aj na otázky o spoločnom vnímaní významu ochrany životného prostredia, ktoré ich spája s pápežom Františkom. Konkrétne spomenul napr. ustarostenosť o pralesy Amazónie, ničené vypaľovaním. Patriarcha jasnými slovami vysvetlil, že dôvody k tejto angažovanosti sú nielen „ekologické, ale aj teologické“.

Problém poškodzovania prírody je podľa jeho slov problémom hriechu, „a preto odpoveď naň musí byť aj duchovná“. Septembrový deň modlitby za ochranu stvorenstva sa snaží prispieť k tejto odpovedi. Modlitba je však len prvý krok, dodáva konštantínopolský patriarcha Bartolomej. Ide tu totiž o celkové obrátenie – konverziu, a „kresťanská tradícia má prostriedky na uskutočnenie konverzie nášho spôsobu života: kult, askézu, pôst a skutky dobročinnosti“.

Dar relikvií sv. Petra z Ríma do Konštantínopolu

 

 

18 septembra 2019, 09:03