Hľadaj

Vatican News

Generálna audiencia: Vystrieť ruku k druhému, aby povstal

Pápež František sa 7. augusta po júlovej prestávke opäť stretol s pútnikmi z celého sveta pri tradičnej stredajšej generálnej audiencii, v poradí už 280. od začiatku jeho pontifikátu. Tá sa kvôli horúcemu augustovému počasiu konala v klimatizovanej Aule Pavla VI. Svätý Otec pokračoval v cykle katechéz o Skutkoch apoštolov, tentokrát sa zameral na príbeh o uzdravení chromého žobráka pri Chrámovej bráne na príhovor apoštolov Petra a Jána.

Zuzana Klimanová – Vatikán

Dnešnej katechéze dal pápež František názov v podobe citátu: «V mene Ježiša Krista Nazaretského vstaň a choď!» (Sk 3,6) - Vzývanie Mena, ktoré oslobodzuje živú a aktívnu prítomnosť.

Gesto Petra, ktorý v mene Ježiša Krista vyzýva chromého, aby sa postavil na nohy a kráčal a vystiera k nemu ruku, aby ho pozdvihol, je obrazom Cirkvi, vysvetlil Svätý Otec

 v duchu exegézy sv. Jána Zlatoústeho. Je to Cirkev, „ktorá vidí toho, kto sa nachádza v ťažkostiach, nezatvára oči, vie hľadieť ľudstvu do tváre, aby vytvárala vzťahy, na ktorých záleží, mosty priateľstva a solidarity namiesto bariér“:

„Ukazuje sa tvár Cirkvi bez hraníc; Cirkvi, ktorá sa cíti matkou všetkých, ktorá vie zobrať človeka za ruku a sprevádzať ho, aby ho pozdvihla – nie aby ho odsúdila. Ježiš vždy vystiera ruku, vždy sa snaží pozdvihnúť, konať tak, aby sa ľud uzdravil, aby bol šťastný, aby stretol Boha.

Ide o umenie sprevádzania, ktoré charakterizuje jemnosť, s akou sa približuje k posvätnej pôde toho druhého, dávajúc do pohybu uzdravujúci rytmus blízkosti s pohľadom plným úcty a spolucítenia, ktorý však zároveň uzdraví, oslobodí a povzbudí k dozrievaniu v kresťanskom živote.“

Ako zaznelo v katechéze, Boh rád dáva o sebe vedieť prostredníctvom vzťahu. Naším „skutočným bohatstvom je vzťah so Zmŕtvychvstalým“, povedal pápež a veriacich vyzval:

„Nezabudnime mať vždy vystretú ruku na pomoc druhému, aby povstal; je to Ježišova ruka, ktorá prostredníctvom tej našej pomáha druhým vstať.“

Sviatok sv. Terézie Benedikty z Kríža

Pápež v závere audiencie pripomenul aj blížiaci sa sviatok spolupatrónky Európy:

„Napozajtra budeme sláviť sviatok sv. Terézie Benedikty z Kríža (Edith Stein), panny a mučenice, spolupatrónky Európy. Pozývam všetkých hľadieť na jej odvážne rozhodnutia vyjadrené v autentickom obrátení sa ku Kristovi, ako aj v darovaní svojho života proti akejkoľvek forme netolerancie a ideologickej perverzie.“

V Aule Pavla VI. boli aj účastníci svetového folklórneho festivalu organizovaného v talianskom meste Cori pre šírenie kultúry pokoja, tolerancie a solidarity medzi kultúrami. Jeho názov znie: Latium World Folkloric Festival. Na stretnutie so Svätým Otcom dnes prišli aj utečenecké deti, ktorým pomáha charitatívna organizácia Auxilium.

Medzi pútnikmi nechýbali ani Slováci. Väčšia skupina pricestovala autobusom a ďalšie menšie skupinky letecky či vlakom. Slováci boli tentoraz aj v prednom rade medzi pármi mladomanželov, ktoré po audiencii Svätý Otec jednotlivo požehnal.

07 augusta 2019, 14:51