Hľadaj

Vatican News
Marko Ivan Rupnik SJ: Mária a Marta Marko Ivan Rupnik SJ: Mária a Marta 

Objavme svoj talent pre službu druhým - pápež na Twitteri v deň sv. Marty

„Pán nám všetkým dáva povolanie, aby nám dal objaviť talenty a schopnosti, ktoré máme a aby sme ich vložili do služby iným“. Týmto odkazom sa prihovoril Svätý Otec František cez sociálnu sieť v deň sv. Marty, ktorú si Cirkev pripomína 29. júla v rámci liturgickej spomienky.

O vzore sv. Marty sa len pred týždňom Svätý Otec vyjadril pri nedeľnom Anjel Pána, keď sa čítalo evanjelium o Ježišovej návšteve v Betánii. Pripomeňme si jeho slová:

„Sv. Lukáš hovorí, že to ona Ježiša prijala v dome. Azda bola Marta staršou z dvojice sestier, nevieme, ale bezpochyby mala táto žena charizmu pohostinnosti. Skutočne, pokým sa Mária venuje počúvaniu Ježiša, ona je plne zabratá do množstva prác s obsluhou. Preto jej Ježiš hovorí: «Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci».

Týmito slovami Ježiš istotne nemá v úmysle odsúdiť postoj služby, ale skôr zhon, s ktorým sa to neraz prežíva. Aj my zdieľajme starostlivosť sv. Marty a podľa jej príkladu si zaumieňme, že sa postaráme, aby sa v našich rodinách a v našich spoločenstvách zakusoval zmysel pre pohostinnosť, pre bratstvo, aby sa každý mohol cítiť „doma“, zvlášť maličkí a chudobní, keď klopú na dvere.

Takže dnešné evanjelium nám pripomína, že múdrosť srdca spočíva práve v schopnosti vedieť spájať tieto dva prvky: kontempláciu a činnosť. Marta a Mária nám ukazujú cestu.

Ak chceme život vychutnávať s radosťou, musíme spojiť 

tieto dva postoje: na jednej strane „zotrvávať pri Ježišových nohách“, aby sme ho počúvali, kým nám odhaľuje tajomstvo každej veci; na druhej strane, byť starostliví a pohotoví v pohostinnosti, keď Ježiš prechádza a klope na naše dvere, s tou tvárou priateľa, ktorý potrebuje chvíľku odpočinku a bratskosti. Táto pohostinnosť je žiadaná.“

-jb-

29 júla 2019, 16:30