Hľadaj

Vatican News

Učme sa od počúvajúcej Márie i pohostinnej Marty - Anjel Pána v nedeľu 21. júla

Učiť sa skĺbiť postoje počúvajúcej Márie i pohostinnej Marty – to je výzva Svätého Otca pri poludňajšom stretnutí s veriacimi na Vatikánskom námestí v nedeľu 21. júla. Pri 50. výročí vstupu človeka na Mesiac pápež František povzbudil „pokročiť spoločne smerom k ešte väčším métam: viac dôstojnosti slabým, viac spravodlivosti medzi národmi, viac budúcnosti nášmu spoločnému domovu“.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána v dnešnú 16. cezročnú nedeľu sa pápež František v úvodnom príhovore z okna Apoštolské paláca zameral na evanjeliovú udalosť Ježišovej návštevy v Betánii u sestier Marty a Márie. Obe sestry nám ukazujú cestu, pričom ich postoje treba navzájom skĺbiť, vysvetlil Svätý Otec:

„Keď Ježiš chváli Máriino počínanie, že „si vybrala lepší podiel“, zdá sa, že opakuje každému z nás: Nenechaj sa pohltiť povinnosťami, ale počúvaj predovšetkým Pánov hlas, aby si dobre plnil povinnosti, ktoré ti život prináša.“

„Zdieľajme starostlivosť sv. Marty a podľa jej príkladu si zaumieňme, že sa postaráme, aby sa v našich rodinách a v našich spoločenstvách zakusoval zmysel pre pohostinnosť, pre bratstvo, aby sa každý mohol cítiť „doma“, zvlášť maličkí a chudobní, keď klopú na dvere.“

Ako zhrnul pápež František, „múdrosť srdca spočíva práve v schopnosti vedieť spájať tieto dva prvky: kontempláciu a činnosť“.

Od vstupu na Mesiac k ešte väčším métam ľudstva

Po udelení požehnania pápež pridal aj myšlienku v súvislosti s včerajším výročím prvého vstupu kozmonautov na povrch Mesiaca:

„Drahí bratia a sestry, pred päťdesiatimi rokmi, akoby to bolo včera, človek položil nohu na Mesiac a uskutočnil tak neobyčajný sen. Kiež pripomienka tohto veľkého kroku pre ľudstvo zapáli túžbu pokročiť spoločne smerom k ešte väčším métam: viac dôstojnosti slabým, viac spravodlivosti medzi národmi, viac budúcnosti nášmu spoločnému domovu.“

Medzi prítomnými pútnikmi dnes Svätý Otec osobitne pozdravil novicky kongregácie Dcér Márie Pomocnice – saleziánok – pochádzajúce z viacerých krajín: „Osobitne vás zdravím, a dúfam, že niektoré z vás pôjdu do Patagónie: je tam potrebná práca!“

Pápež František pozdravil aj ďalšie skupiny: z Paraguaja, Rumunska, Francúzska a Talianska.

Zostrih z poludňajšej modlitby

Plné znenie príhovoru Svätého Otca

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Evanjelista Lukáš v úryvku tejto nedele rozpráva o Ježišovej návšteve v dome Marty a Márie, sestier Lazára (porov. Lk 10,38-42). Oni ho privítajú a Mária si sadá k jeho nohám, aby ho počúvala. Necháva bokom to, čo mala práve na práci, aby bola blízko pri Ježišovi: nechce prísť o žiadne z jeho slov. Všetko treba dať bokom, pretože keď nás on príde navštíviť v našom živote, jeho prítomnosť a jeho slovo majú prednosť pred čímkoľvek. Pán nás vždy prekvapuje: keď sa mu naozaj započúvame, mrákavy miznú, pochybnosti prenechávajú miesto pravde, strachy pokoju, a rozličné životné situácie sa dostávajú na správne miesto. Pán zakaždým, keď príde, dáva veci do poriadku, aj u nás.

V tejto scéne s Máriou z Betánie pri Ježišových nohách nám sv. Lukáš ukazuje modliaci sa postoj veriaceho, ktorý vie zotrvávať v prítomnosti Majstra, aby ho počúval a zladil sa s ním. Ide tu o zastavenie sa počas dňa, o uzobranie sa v tichu na nejakú minútku, aby sme dali priestor Pánovi, ktorý „prechádza“ a našli odvahu zostať trochu „v ústraní“ s ním, aby sme sa potom vrátili s pokojom a účinnosťou ku každodenným veciam. Keď Ježiš chváli Máriino počínanie, že „si vybrala lepší podiel“ (v. 42), zdá sa, že opakuje každému z nás: „Nenechaj sa pohltiť povinnosťami, ale počúvaj predovšetkým Pánov hlas, aby si dobre plnil povinnosti, ktoré ti život prináša“.

Ďalej je tu druhá sestra, Marta. Sv. Lukáš hovorí, že to ona Ježiša prijala v dome (porov. v. 38). Azda bola Marta staršou z dvojice sestier, nevieme, ale bezpochyby mala táto žena charizmu pohostinnosti. Skutočne, pokým sa Mária venuje počúvaniu Ježiša, ona je plne zabratá do množstva prác s obsluhou. Preto jej Ježiš hovorí: «Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci» (v. 41). Týmito slovami Ježiš istotne nemá v úmysle odsúdiť postoj služby, ale skôr zhon, s ktorým sa to neraz prežíva. Aj my zdieľajme starostlivosť sv. Marty a podľa jej príkladu si zaumieňme, že sa postaráme, aby sa v našich rodinách a v našich spoločenstvách zakusoval zmysel pre pohostinnosť, pre bratstvo, aby sa každý mohol cítiť „doma“, zvlášť maličkí a chudobní, keď klopú na dvere.

Takže dnešné evanjelium nám pripomína, že múdrosť srdca spočíva práve v schopnosti vedieť spájať tieto dva prvky: kontempláciu a činnosť. Marta a Mária nám ukazujú cestu. Ak chceme život vychutnávať s radosťou, musíme spojiť tieto dva postoje: na jednej strane „zotrvávať pri Ježišových nohách“, aby sme ho počúvali, kým nám odhaľuje tajomstvo každej veci; na druhej strane, byť starostliví a pohotoví v pohostinnosti, keď Ježiš prechádza a klope na naše dvere, s tou tvárou priateľa, ktorý potrebuje chvíľku odpočinku a bratskosti. Táto pohostinnosť je žiadaná.

Nech nám presvätá Mária, Matka Cirkvi, daruje milosť milovať Boha a slúžiť jemu i bratom a sestrám s rukami Marty a so srdcom Márie, aby sme stálym zotrvávaním v načúvaní Kristovi mohli byť tvorcami pokoja a nádeje. A toto je zaujímavé: týmito dvoma postojmi budeme tvorcami pokoja a nádeje.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

21 júla 2019, 17:08