Hľadaj

Vatican News
Slávnostná procesia Corpus Domini pred katedrálou v Orviete Slávnostná procesia Corpus Domini pred katedrálou v Orviete 

Ježiš sa pre nás stal rozlámaným chlebom – odkaz pápeža na sviatok Corpus Domini

„Ježiš sa pre nás stal rozlámaným chlebom a žiada nás, aby sme sa darovali druhým, aby sme viac nežili pre seba samých, ale jeden pre druhého“- týmto odkazom cez sociálnu sieť sa pápež František prihovoril veriacim na Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi vo štvrtok 20. júna.

Slávnosť Božieho tela (Corpus Domini) pripomenul Svätý Otec pri generálnej audiencii v predchádzajúci deň týmito slovami:

„Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi (...) je osobitnou príležitosťou 

pre znovuoživenie našej viery v reálnu prítomnosť Pána v Eucharistii. Slávenie svätej omše, eucharistická adorácia a procesie v uliciach miest a obcí nech sú svedectvom našej úcty a oddanosti Kristovi, ktorý nám dal svoje telo a krv, aby nás sýtil svojou láskou a robil nás účastnými na jeho živote v sláve Otca. Jeho požehnanie nech vás vždy sprevádza.“

Vo Vatikáne je dnes deň pracovného pokoja. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa však v rámci Talianska, podobne ako v niektorých ďalších krajinách, prekladá na nedeľu. Svätý Otec bude preto slávnosť Corpus Domini verejne sláviť v najbližšiu nedeľu 23. júna, keď príde do farnosti Panny Márie Utešiteľky v rímskej štvrti Casal Bertone.

Štvrť Casal Bertone sa nachádza vo východnej časti mesta, v susedstve veľkého cintorína Campo Verano. Svätá omša spojená s eucharistickou adoráciou, procesiou okolitými ulicami a záverečným eucharistickým požehnaním je naplánovaná od 18. hodiny a pozvaní sú sa ňu aj veriaci z ôsmich okolitých farností.

Sviatok Corpus Domini slávil pápež František v uplynulom roku 

v juhozápadnej rímskej časti Ostia. Predtým bývala zvyčajným miestom slávenia Lateránska bazilika.

-zk-

20 júna 2019, 18:18