Cerca

Vatican News
Pope Francis' Corpus Domini Christi celebration Pápež František udeľuje eucharistické požehnanie v Ostii  (ANSA)

Pápež na Corpus Domini: Ježiš od nás žiada darovať sa druhým

„Žiť eucharisticky znamená vylievať na svet lásku, ktorú čerpáme z Pánovho Tela. Eucharistia uvedená do nášho života znamená prejsť od „ja“ ku „ty“. To sú myšlienky Svätého Otca z jeho včerajšej homílie v Ostii, prímorskej časti Ríma.

Zuzana Klimanová - Vatikán

Svätý Otec v tejto 300-tisícovej rímskej štvrti včera večer slávil svätú omšu zo Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, ktorá je v Taliansku preložená zo štvrtka na nedeľu. Slávnosti sa zúčastnilo približne 10-tisíc veriacich.

Po omši o 18. hodine na priestranstve pred farským kostolom sv. Moniky nasledovala eucharistická procesia do susednej farnosti Panny Márie z Bonarie, spojená s eucharistickým požehnaním pápeža Františka.

Svätý Otec tak šiel po stopách bl. pápeža Pavla VI., ktorý pred 50 rokmi  práve na túto slávnosť viedol eucharistickú procesiu v rímskej Ostii. Pripomeňme, že za posledných 40 rokov v deň slávnosti označovanej aj Corpus Domini pápeži zvyčajne celebrovali pred Bazilikou sv. Jána v Lateráne, odkiaľ viedla procesia do Baziliky Santa Maria Maggiore.

Homília pápeža: Vyprosujme si milosť, aby sme mali hlad po Bohu

Petrov  nástupca v homílii vychádzal z Evanjelia podľa Marka o Poslednej večeri (Mk 14, 12-16. 22-26) a príprave jej miesta. Práve slovo pripravovať sa niekoľkokrát opakuje v spomínanom úryvku.

Ježiš nám pripravuje miesto 

Ježiš nám pripravuje pokrm a miesto. Miestom, ktoré pripravuje tu na zemi je Cirkev, Eucharistia je však aj závdavkom Neba, povedal Svätý Otec:

„Ježiš nám pripravuje miesto tu na zemi, pretože Eucharistia je pulzujúcim srdcom Cirkvi, rodí ju a znovuzrodzuje, zhromažďuje ju a dáva jej silu. Eucharistia nám pripravuje aj miesto „tam hore“, vo večnosti, pretože je Nebeským chlebom. ... Je chlebom, ktorý zasycuje naše najväčšie očakávania a vyživuje naše najkrajšie sny. Jedným slovom, je závdavkom večného života: nielen prísľubom, ale aj závdavkom, čiže už v predstihu, je konkrétnym preddavkom toho, čo nám bude darované. Eucharistia je „rezerváciou“ neba; Ježiš je viatikum našej cesty smerom k blaženému životu, ktorý sa nikdy neskončí.“

Ježiš nám pripravuje pokrm

„V konsekrovanej hostii nám Ježiš okrem miesta pripravuje pokrm, výživu. V živote máme neustále potrebu sýtiť sa, a to nielen potravou, ale aj plánmi a citmi, túžbami a nádejami. Máme hlad po tom, aby sme boli milovaní. Avšak i tie najpríjemnejšie komplimenty, tie najkrajšie dary, či tie najmodernejšie technológie nestačia, nikdy nás úplne nezasýtia. Eucharistia je jednoduchou potravou, tak, ako aj chlieb, avšak je jediným pokrmom, ktorý nasýti, pretože neexistuje väčšia láska. V nej  [Eucharistii]  stretávame Ježiša reálne, zdieľame jeho život, cítime jeho lásku. Tam môžeš zakúsiť, že jeho smrť a zmŕtvychvstanie sú pre teba. A keď adoruješ Ježiša v Eucharistii, prijímaš od neho Ducha Svätého a nachádzaš pokoj a radosť. Drahí bratia a sestry, zvoľme si vždy tento pokrm života: postavme na prvé miesto svätú omšu, znovuobjavme adoráciu v našich komunitách! Vyprosujme si milosť, aby sme mali hlad po Bohu, aby sme nikdy neboli dosť nasýtení tým, čo on pre nás pripravuje.“

Vylievať na svet lásku čerpanú z jeho Tela

Ježiš žiada, aby sme aj my konali prípravy pre neho. Avšak kde? – položil si otázku Svätý Otec a ponúkol nasledujúcu odpoveď:

 „Ježiš hľadá miesta, ktoré ešte nezasiahla láska, ktorých sa ešte nedotkla nádej. Do týchto nepohodlných miest túži vojsť a žiada od nás, aby sme mu to tam pripravili. Koľkým ľuďom sa nedostáva dôstojného miesta pre život a pokrmu, ktorý by mohli jesť! My všetci poznáme opustené, trpiace a núdzne osoby – oni sú opustenými svätostánkami.  ... On [Ježiš] sa stal pre nás rozlámaným chlebom; žiada od nás, aby sme sa darovali druhým, aby sme viac nežili pre seba samých, ale jeden pre druhého. Takto sa žije eucharisticky: keď vylievame na svet lásku, ktorú čerpáme z Pánovho tela.. Eucharistia uvedená do nášho života znamená prejsť od „ja“ ku „ty“.

Ježiš túži, aby sme mu pripravili miesto aj v našich mestách, prekonávajúc každú uzavretosť, povedal Svätý Otec:

„Ježiš túži, aby boli zvrhnuté múry ľahostajnosti a mlčania (omerty), aby boli strnuté mreže vytvorené bezprávím a aroganciou, aby boli otvorené cesty spravodlivosti, slušnosti a legálnosti. (...)

Ježiš túži  bývať medzi vami. Chce navštíviť situácie, vstúpiť do vašich domov, ponúknuť svoje oslobodzujúce milosrdenstvo, žehnať a utešovať. Pán vám chce byť nablízku. “    

04 júna 2018, 17:39