Hľadaj

Vatican News

Pápež František vysvätil 19 kňazov a na poludnie zablahoželal mamám

V nedeľu 12. mája, ktorá sa slávila ako Nedeľa Dobrého Pastiera a 56. svetový deň modlitby za duchovné povolania, pápež František vysvätil v Bazilike sv. Petra 19 nových kňazov. Na poludnie pri mariánskej modlitbe vyzval v duchu svojho posolstva k „odvahe riskovať pre Boží prísľub“ a k pestovaniu dôverného vzťahu s Ježišom, Učiteľom a Pastierom duší. V Deň matiek Svätý Otec zablahoželal a poďakoval všetkým mamám a pripomenul aj spomienku Fatimskej Panny Márie, ktorú bude Cirkev sláviť na druhý deň, 13. mája.

Jozef Bartkovjak SJ - Vatikán

Vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou udelil Svätý Otec František sviatosť kňazstva 19 diakonom z viacerých formačných seminárov v Ríme. V homílii poukázal na základ sviatostného kňazstva v osobitnom vyvolení samotným Ježišom Kristom, Najvyšším kňazom Nového zákona, a pripomenul aj všeobecné kňazstvo celého Božieho ľudu.

Majte vždy pred očami príklad Dobrého Pastiera

Novokňazom pripomenul ich ukotvenie v modlitbe a spoločenstve Cirkvi, ako aj ich úlohy hlásania Božieho slova a vysluhovania sviatostí. Majú sa vyznačovať nezištnosťou, odzrkadľovať Otcovo milosrdenstvo podľa Ježišovho vzoru a zjednocovať veriacich do jednej rodiny.  Pápež svätencom zvlášť zdôraznil postoj blízkosti, ktorým sa má vyznačovať kňaz:

„Blízky Bohu v modlitbe, blízky biskupovi, ktorý je vaším otcom, blízky presbyterátu - ostatným kňazom ako bratom bez ohovárania sa navzájom, a blízky Božiemu ľudu. Majte vždy pred očami príklad Dobrého Pastiera, ktorý neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

Novokňazi pochádzajú najmä zo severných a stredných regiónov Talianska a po jednom sú aj z Chorvátska, Peru, Haiti a Japonska. Ôsmi sú z Diecézneho kolégia Redemptoris Mater, ôsmi z Kňazského bratstva Synov kríža, jeden z Rímskeho pápežského seminára a dvaja z ďalších kolégií.

Záznam svätej omše s kňazskou vysviackou

Blahoželanie a vďačná spomienka venovaná mamám

Na poludnie Svätý Otec vzal dvoch z nich so sebou do okna Apoštolského paláca, aby po modlitbe „Raduj sa, nebies Kráľovná“ spoločne udelili požehnanie veriacim na Námestí sv. Petra. Pri tejto príležitosti pápež František pripomenul aj sviatok matiek:

„V mnohých krajinách sa dnes slávi „Deň matiek“. Chcel by som poslať pozdrav všetkým mamám, ďakujúc im - potlesk všetkým mamám! - za ich vzácne dielo vychovávania detí a ochranu hodnoty rodiny. Pamätáme aj na mamy, ktoré na nás hľadia z neba a aj naďalej nad nami bdejú modlitbou. Naša myseľ smeruje aj k našej nebeskej Mame, ktorú budeme oslavovať zajtra 13. mája pod menom Fatimskej Panny Márie. Jej sa zverujeme, aby sme s radosťou a veľkodušnosťou napredovali na našej ceste.“

Príhovor Svätého Otca pred modlitbou Regina caeli

 

12 mája 2019, 17:15