Hľadaj

Vatican News
2019.02.25 Apostoliki Diaconia della Chiesa di Grecia Z návštevy gréckej pravoslávnej delegácie Apostoliki Diaconia vo Vatikáne (25. feb. 2019)  (Vatican Media)

Pápež prijal delegáciu Gréckej pravoslávnej cirkvi Apostolikì Diakonia

Nezostať väzňami rozdielov, ale znovuobjaviť, že sme bratmi a byť nablízku rodinám – na túto tému v súvislosti s ekumenizmom hovoril pápež František pri včerajšom stretnutí s 20-člennou delegáciou „Apostolikì Diakonia, zložkou Gréckej pravoslávnej cirkvi.

Svätý Otec František vyzdvihol vyše 15-ročnú spoluprácu Apostolikì Diakonia s Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov, a to osobitne v oblasti kultúry a formácie študentov oboch cirkví. Práve mladí sú príkladom toho, ako prekonať rozdiely a zamerať sa na to, čo máme spoločné, uviedol Svätý Otec:

„Spoločná činnosť nám pomáha, aby sme v sebe znovuobjavili bratov. Mladí nás učia nezostať väzňami rozdielov, ale zapáliť túžbu po spoločnom kráčaní, snívajúc o prekonávaní ťažkostí, ktoré nám zabraňujú byť v plnom spoločenstve. Je na nás, aby sme pokračovali v spoločnom kráčaní, v spoločnom konaní, aby sme znovuobjavili, že sme bratmi. V tom, čo robíme, môžeme s Božou pomocou krok za krokom vytušiť jeho prítomnosť lásky, ktorá nás zjednocuje do čoraz silnejšieho spoločenstva. Chcel by som teda spolu s vami vyprosovať milosť takéhoto kráčania: nie každý po svojej ceste, nasledujúc vlastné ciele, akoby ten druhý bol len niekým, ktorého dejiny umiestnili vedľa mňa, ale ako bratia, ktorí sa stretli vďaka Prozreteľnosti a ktorí spoločne napredujú smerom k jedinému Pánovi, nesúc si vzájomne ťažoby, radujúc sa vzájomne kvôli urobeným krokom.“

Jednou z urgentných oblastí vzájomnej spolupráce je podľa Svätého Otca pastorácia rodín a podporovanie rodinných hodnôt v národnom i medzinárodnom kontexte:

„Sme povolaní byť rodinám nablízku, pomáhať im znovuobjaviť dar manželstva a krásu starostlivosti o lásku, ktorá sa každý deň obnovuje v trpezlivom a úprimnom zdieľaní sa a v tichej sile modlitby. Sme povolaní byť nablízku aj tam, kde sa rodinný život neuskutočňuje podľa plnosti evanjeliového ideálu a neodohráva sa v pokoji a radosti (porov. Amoris laetitia, 5).“

Svätý Otec delegáciu Gréckej pravoslávnej cirkvi požiadal, aby tlmočili jeho blahoželanie aténskemu patriarchovi Hieronymovi II., ktorý nedávno slávil 11. výročie svojej intronizácie.

-zk-

26 februára 2019, 19:28